Prešovská univerzita v Prešove

Študenti hodnotili kvalitu výučby, ubytovanie, stravovanie ako aj prácu študijných referentov na svojej fakulte. Prešovská univerzita v Prešove (UNIPO) získala od 95 študentov celkové hodnotenie D - priemerné. Zisti, čo všetko študenti UNIPO hovoria o svojej škole.

Hodnotenie fakúlt

Študenti hodnotili spokojnosť s výučbou na jednotlivých fakultách UNIPO a prístup študijných referentov. Výsledné hodnotenie školy je D - priemerné.

1. Celkové hodnotenie

 • A
  77%
  Fakulta športu
 • A
  76%
  Gréckokatolícka teologická fakulta
 • A
  72%
  Pravoslávna bohoslovecká fakulta
 • C
  57%
  Pedagogická fakulta
 • C
  52%
  Fakulta humanitných a prírodných vied
 • D
  52%
  Filozofická fakulta
 • D
  48%
  Fakulta manažmentu
 • D
  42%
  Fakulta zdravotníckych odborov

2. Spokojnosť so študijným programom

 • A
  75%
  Fakulta športu
 • B
  70%
  Gréckokatolícka teologická fakulta
 • B
  60%
  Pravoslávna bohoslovecká fakulta
 • C
  56%
  Pedagogická fakulta
 • D
  49%
  Fakulta humanitných a prírodných vied
 • C
  53%
  Filozofická fakulta
 • D
  50%
  Fakulta manažmentu
 • C
  53%
  Fakulta zdravotníckych odborov

3. Možnosť slobodne vyjadriť názor

 • A
  80%
  Fakulta športu
 • A
  80%
  Gréckokatolícka teologická fakulta
 • A
  80%
  Pravoslávna bohoslovecká fakulta
 • D
  42%
  Pedagogická fakulta
 • C
  53%
  Fakulta humanitných a prírodných vied
 • C
  53%
  Filozofická fakulta
 • D
  41%
  Fakulta manažmentu
 • F
  22%
  Fakulta zdravotníckych odborov

4. Prístup študijných referentov

 • A
  80%
  Fakulta športu
 • B
  70%
  Gréckokatolícka teologická fakulta
 • A
  80%
  Pravoslávna bohoslovecká fakulta
 • B
  64%
  Pedagogická fakulta
 • D
  50%
  Fakulta humanitných a prírodných vied
 • E
  39%
  Filozofická fakulta
 • D
  48%
  Fakulta manažmentu
 • F
  29%
  Fakulta zdravotníckych odborov

5. Vybavenie knižnice

 • A
  75%
  Fakulta športu
 • A
  80%
  Gréckokatolícka teologická fakulta
 • B
  60%
  Pravoslávna bohoslovecká fakulta
 • C
  53%
  Pedagogická fakulta
 • D
  44%
  Fakulta humanitných a prírodných vied
 • D
  47%
  Filozofická fakulta
 • D
  48%
  Fakulta manažmentu
 • D
  47%
  Fakulta zdravotníckych odborov

6. Lokalita fakulty

 • A
  75%
  Fakulta športu
 • A
  80%
  Gréckokatolícka teologická fakulta
 • A
  80%
  Pravoslávna bohoslovecká fakulta
 • B
  71%
  Pedagogická fakulta
 • B
  64%
  Fakulta humanitných a prírodných vied
 • B
  69%
  Filozofická fakulta
 • C
  53%
  Fakulta manažmentu
 • B
  60%
  Fakulta zdravotníckych odborov

Hodnotenie internátov

Kvalita ubytovania na internátoch zohráva podstatnú úlohu v tom ako študenti hodnotia svoju školu a poskytované služby. Celkové hodnotenie internátov je D - priemerné. Študenti uvádzajú, že priemerná cena ubytovania v 2 a 3 lôžkovej izbe je 30 - 150 Eur mesačne.

1. Celkové hodnotenie

 • D
  48%
  ŠD Námestie mládeže
 • D
  43%
  ŠD 17. novembra č.11
 • D
  42%
  ŠD Exnárova
 • D
  41%
  ŠD 17. novembra č.13

2. Celkový stav budovy

 • F
  20%
  ŠD Námestie mládeže
 • E
  34%
  ŠD 17. novembra č.11
 • D
  49%
  ŠD Exnárova
 • F
  21%
  ŠD 17. novembra č.13

3. Zariadenie izby

 • F
  15%
  ŠD Námestie mládeže
 • F
  30%
  ŠD 17. novembra č.11
 • E
  34%
  ŠD Exnárova
 • F
  24%
  ŠD 17. novembra č.13

4. Kvalita internetového pripojenia

 • D
  40%
  ŠD Námestie mládeže
 • D
  41%
  ŠD 17. novembra č.11
 • D
  46%
  ŠD Exnárova
 • C
  53%
  ŠD 17. novembra č.13

5. Hygiena (wc, kúpelňa)

 • F
  30%
  ŠD Námestie mládeže
 • F
  23%
  ŠD 17. novembra č.11
 • D
  49%
  ŠD Exnárova
 • F
  16%
  ŠD 17. novembra č.13

6. Spolubývajúci

 • B
  70%
  ŠD Námestie mládeže
 • B
  62%
  ŠD 17. novembra č.11
 • D
  40%
  ŠD Exnárova
 • B
  62%
  ŠD 17. novembra č.13

7. Súkromie

 • D
  50%
  ŠD Námestie mládeže
 • E
  38%
  ŠD 17. novembra č.11
 • F
  29%
  ŠD Exnárova
 • D
  41%
  ŠD 17. novembra č.13

8. Správanie personálu

 • B
  70%
  ŠD Námestie mládeže
 • D
  44%
  ŠD 17. novembra č.11
 • E
  37%
  ŠD Exnárova
 • D
  42%
  ŠD 17. novembra č.13

9. Krátka vzdialenosť od školy

 • B
  70%
  ŠD Námestie mládeže
 • B
  63%
  ŠD 17. novembra č.11
 • F
  14%
  ŠD Exnárova
 • B
  69%
  ŠD 17. novembra č.13

10. Dostupnosť supermarketu

 • B
  70%
  ŠD Námestie mládeže
 • D
  51%
  ŠD 17. novembra č.11
 • A
  77%
  ŠD Exnárova
 • C
  52%
  ŠD 17. novembra č.13

11. Proces získania ubytovania

 • D
  45%
  ŠD Námestie mládeže
 • D
  40%
  ŠD 17. novembra č.11
 • D
  46%
  ŠD Exnárova
 • E
  32%
  ŠD 17. novembra č.13

Hodnotenie stravovania

Jedálne, chuť ponúkaných jedál a celková úroveň stravovania je hodnotená známkou D - priemerné. Opýtaní študenti uvádzajú, že priemerná cena obedového menu pri započítaní dotácie od školy (zľavy poskytovanej študentom) je 1,15 - 40,00 Eur.

1. Celkové hodnotenie

 • D
  49%
  Študentská jedáleň ŠD 17.novembra č.13

2. Chuť jedla

 • D
  45%
  Študentská jedáleň ŠD 17.novembra č.13

3. Veľkosť porcií

 • D
  49%
  Študentská jedáleň ŠD 17.novembra č.13

4. Možnosť výberu jedál

 • B
  66%
  Študentská jedáleň ŠD 17.novembra č.13

5. Čakanie v rade na obed

 • D
  45%
  Študentská jedáleň ŠD 17.novembra č.13

6. Hygiena v jedálni

 • D
  43%
  Študentská jedáleň ŠD 17.novembra č.13

7. Správanie personálu

 • D
  44%
  Študentská jedáleň ŠD 17.novembra č.13
Horúce témy

10 krokov ako zvládnuť daňové priznanie 2017

V nasledujúcih krokoch ti ukážeme postup ako úspešne zvládnuť daňové priznanie keď si študent alebo živnostník a ako požiadať o vrátenie daní.

Rómovia nás neoberajú o sociálne dávky. Je to klamstvo, tvrdia štatistiky.

Mýtus o tom, že rómovia okrádajú štát o veľké peniaze, je vyvrátený. Do rómskych osád putujú totiž len 3 percentá sociálnych dávok, zvyšnú väčšinu poberajú Slováci.
Brigády na zajtra

Práca v sklade s automobilovými súčiastkami
4.50 €/hod. Senec Proplusco, s.r.o., pridané včera

Balenie tovaru - automobilový priemysel
3.35 €/hod. Žilina Proplusco, s.r.o., pridané včera

Pomocník pri zakladaní, archivácii dokumentov
3.70 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané včera

Pomocné práce vo výrobe
3.00 €/hod. Žilina Proplusco, s.r.o., pridané včera

Picker - práca v chladenom sklade s ovocím a zeleninou - ubytovanie ZDARMA !
3.50 €/hod. Dolný Kubín Proplusco, s.r.o., pridané včera