Čo môžeš študovať na Prešovskej univerzite?

Prešovská univerzita ponúka rozsiahly výber študijných smerov, od humanitných cez prírodovedné po športové. Medzi ponúkanými študijnými odbormi nájdeš napríklad slovenský jazyk a literatúru, politológiu, etiku, teológiu, ekológiu, učiteľstvo, špeciálnu pedagogiku, trénerstvo, turizmus a hoteliérstvo, manažment, ošetrovateľstvo, či pôrodnú asistenciu.

Autor Patrik Lučan dňa 19. november 2013.
Chyba v článku? Napíšte nám