Ekonomická univerzita v Bratislave

Študenti hodnotili kvalitu výučby, ubytovanie, stravovanie ako aj prácu študijných referentov na svojej fakulte. Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA) získala od 52 študentov celkové hodnotenie D - priemerné. Zisti, čo všetko študenti EUBA hovoria o svojej škole.

Hodnotenie fakúlt

Študenti hodnotili spokojnosť s výučbou na jednotlivých fakultách EUBA a prístup študijných referentov. Výsledné hodnotenie školy je D - priemerné.

1. Celkové hodnotenie

 • C
  57%
  Národohospodárska fakulta
 • C
  55%
  Fakulta podnikového manažmentu
 • D
  47%
  Fakulta hospodárskej informatiky
 • D
  46%
  Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
 • D
  45%
  Obchodná fakulta
 • D
  43%
  Fakulta aplikovaných jazykov
 • D
  42%
  Fakulta medzinárodných vzťahov

2. Spokojnosť so študijným programom

 • C
  56%
  Národohospodárska fakulta
 • C
  57%
  Fakulta podnikového manažmentu
 • D
  47%
  Fakulta hospodárskej informatiky
 • D
  51%
  Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
 • D
  51%
  Obchodná fakulta
 • C
  53%
  Fakulta aplikovaných jazykov
 • D
  40%
  Fakulta medzinárodných vzťahov

3. Možnosť slobodne vyjadriť názor

 • D
  48%
  Národohospodárska fakulta
 • D
  48%
  Fakulta podnikového manažmentu
 • E
  37%
  Fakulta hospodárskej informatiky
 • E
  37%
  Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
 • E
  35%
  Obchodná fakulta
 • D
  47%
  Fakulta aplikovaných jazykov
 • D
  40%
  Fakulta medzinárodných vzťahov

4. Prístup študijných referentov

 • C
  52%
  Národohospodárska fakulta
 • B
  63%
  Fakulta podnikového manažmentu
 • D
  52%
  Fakulta hospodárskej informatiky
 • D
  43%
  Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
 • F
  29%
  Obchodná fakulta
 • F
  13%
  Fakulta aplikovaných jazykov
 • F
  10%
  Fakulta medzinárodných vzťahov

5. Vybavenie knižnice

 • C
  56%
  Národohospodárska fakulta
 • D
  45%
  Fakulta podnikového manažmentu
 • D
  40%
  Fakulta hospodárskej informatiky
 • E
  34%
  Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
 • D
  49%
  Obchodná fakulta
 • E
  33%
  Fakulta aplikovaných jazykov
 • B
  60%
  Fakulta medzinárodných vzťahov

6. Lokalita fakulty

 • A
  72%
  Národohospodárska fakulta
 • B
  63%
  Fakulta podnikového manažmentu
 • C
  58%
  Fakulta hospodárskej informatiky
 • B
  63%
  Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
 • B
  64%
  Obchodná fakulta
 • B
  67%
  Fakulta aplikovaných jazykov
 • B
  60%
  Fakulta medzinárodných vzťahov

Hodnotenie internátov

Kvalita ubytovania na internátoch zohráva podstatnú úlohu v tom ako študenti hodnotia svoju školu a poskytované služby. Celkové hodnotenie internátov je D - priemerné. Študenti uvádzajú, že priemerná cena ubytovania v 2 a 3 lôžkovej izbe je 40 - 80 Eur mesačne.

1. Celkové hodnotenie

 • B
  70%
  ŠD Prokopa Veľkého (Horský park)
 • B
  60%
  ŠD Ekonóm
 • C
  56%
  ŠD Starohájska 8
 • D
  49%
  ŠD Dolnozemská
 • D
  46%
  ŠD Starohájska 4
 • E
  37%
  ŠD Bellova v Košiciach
 • E
  36%
  ŠD Vlčie Hrdlo
 • E
  34%
  ŠD Hroboňova 4 (Horský park)

2. Celkový stav budovy

 • B
  60%
  ŠD Prokopa Veľkého (Horský park)
 • D
  50%
  ŠD Ekonóm
 • E
  35%
  ŠD Starohájska 8
 • F
  13%
  ŠD Dolnozemská
 • F
  17%
  ŠD Starohájska 4
 • F
  30%
  ŠD Bellova v Košiciach
 • F
  13%
  ŠD Vlčie Hrdlo
 • F
  20%
  ŠD Hroboňova 4 (Horský park)

3. Zariadenie izby

 • A
  80%
  ŠD Prokopa Veľkého (Horský park)
 • B
  70%
  ŠD Ekonóm
 • D
  50%
  ŠD Starohájska 8
 • E
  33%
  ŠD Dolnozemská
 • F
  10%
  ŠD Starohájska 4
 • D
  40%
  ŠD Bellova v Košiciach
 • F
  7%
  ŠD Vlčie Hrdlo
 • F
  28%
  ŠD Hroboňova 4 (Horský park)

4. Kvalita internetového pripojenia

 • A
  80%
  ŠD Prokopa Veľkého (Horský park)
 • B
  60%
  ŠD Ekonóm
 • E
  35%
  ŠD Starohájska 8
 • B
  60%
  ŠD Dolnozemská
 • F
  17%
  ŠD Starohájska 4
 • F
  10%
  ŠD Bellova v Košiciach
 • F
  13%
  ŠD Vlčie Hrdlo
 • D
  48%
  ŠD Hroboňova 4 (Horský park)

5. Hygiena (wc, kúpelňa)

 • A
  80%
  ŠD Prokopa Veľkého (Horský park)
 • B
  60%
  ŠD Ekonóm
 • B
  65%
  ŠD Starohájska 8
 • F
  27%
  ŠD Dolnozemská
 • F
  23%
  ŠD Starohájska 4
 • F
  20%
  ŠD Bellova v Košiciach
 • F
  27%
  ŠD Vlčie Hrdlo
 • F
  8%
  ŠD Hroboňova 4 (Horský park)

6. Spolubývajúci

 • A
  80%
  ŠD Prokopa Veľkého (Horský park)
 • A
  80%
  ŠD Ekonóm
 • A
  75%
  ŠD Starohájska 8
 • B
  60%
  ŠD Dolnozemská
 • A
  77%
  ŠD Starohájska 4
 • B
  60%
  ŠD Bellova v Košiciach
 • B
  60%
  ŠD Vlčie Hrdlo
 • B
  60%
  ŠD Hroboňova 4 (Horský park)

7. Súkromie

 • A
  80%
  ŠD Prokopa Veľkého (Horský park)
 • A
  80%
  ŠD Ekonóm
 • B
  65%
  ŠD Starohájska 8
 • D
  47%
  ŠD Dolnozemská
 • D
  47%
  ŠD Starohájska 4
 • D
  40%
  ŠD Bellova v Košiciach
 • D
  47%
  ŠD Vlčie Hrdlo
 • E
  32%
  ŠD Hroboňova 4 (Horský park)

8. Správanie personálu

 • A
  80%
  ŠD Prokopa Veľkého (Horský park)
 • A
  80%
  ŠD Ekonóm
 • C
  55%
  ŠD Starohájska 8
 • D
  47%
  ŠD Dolnozemská
 • B
  67%
  ŠD Starohájska 4
 • D
  40%
  ŠD Bellova v Košiciach
 • D
  47%
  ŠD Vlčie Hrdlo
 • F
  24%
  ŠD Hroboňova 4 (Horský park)

9. Krátka vzdialenosť od školy

 • D
  40%
  ŠD Prokopa Veľkého (Horský park)
 • B
  60%
  ŠD Ekonóm
 • A
  75%
  ŠD Starohájska 8
 • A
  80%
  ŠD Dolnozemská
 • A
  73%
  ŠD Starohájska 4
 • D
  50%
  ŠD Bellova v Košiciach
 • F
  27%
  ŠD Vlčie Hrdlo
 • F
  24%
  ŠD Hroboňova 4 (Horský park)

10. Dostupnosť supermarketu

 • D
  40%
  ŠD Prokopa Veľkého (Horský park)
 • F
  10%
  ŠD Ekonóm
 • B
  65%
  ŠD Starohájska 8
 • A
  73%
  ŠD Dolnozemská
 • A
  73%
  ŠD Starohájska 4
 • D
  50%
  ŠD Bellova v Košiciach
 • B
  67%
  ŠD Vlčie Hrdlo
 • D
  40%
  ŠD Hroboňova 4 (Horský park)

11. Proces získania ubytovania

 • A
  80%
  ŠD Prokopa Veľkého (Horský park)
 • D
  50%
  ŠD Ekonóm
 • D
  40%
  ŠD Starohájska 8
 • D
  47%
  ŠD Dolnozemská
 • C
  53%
  ŠD Starohájska 4
 • F
  30%
  ŠD Bellova v Košiciach
 • C
  53%
  ŠD Vlčie Hrdlo
 • C
  52%
  ŠD Hroboňova 4 (Horský park)

Hodnotenie stravovania

Jedálne, chuť ponúkaných jedál a celková úroveň stravovania je hodnotená známkou C - dobré. Opýtaní študenti uvádzajú, že priemerná cena obedového menu pri započítaní dotácie od školy (zľavy poskytovanej študentom) je 2 - 4 Eur.

1. Celkové hodnotenie

 • B
  62%
  Jedáleň Ekonóm
 • D
  44%
  Jedáleň Dolnozemská cesta

2. Chuť jedla

 • B
  65%
  Jedáleň Ekonóm
 • D
  43%
  Jedáleň Dolnozemská cesta

3. Veľkosť porcií

 • B
  60%
  Jedáleň Ekonóm
 • E
  38%
  Jedáleň Dolnozemská cesta

4. Možnosť výberu jedál

 • B
  60%
  Jedáleň Ekonóm
 • C
  54%
  Jedáleň Dolnozemská cesta

5. Čakanie v rade na obed

 • B
  60%
  Jedáleň Ekonóm
 • F
  26%
  Jedáleň Dolnozemská cesta

6. Hygiena v jedálni

 • B
  60%
  Jedáleň Ekonóm
 • D
  49%
  Jedáleň Dolnozemská cesta

7. Správanie personálu

 • B
  65%
  Jedáleň Ekonóm
 • C
  53%
  Jedáleň Dolnozemská cesta
Horúce témy

10 krokov ako zvládnuť daňové priznanie 2017

V nasledujúcih krokoch ti ukážeme postup ako úspešne zvládnuť daňové priznanie keď si študent alebo živnostník a ako požiadať o vrátenie daní.

Rómovia nás neoberajú o sociálne dávky. Je to klamstvo, tvrdia štatistiky.

Mýtus o tom, že rómovia okrádajú štát o veľké peniaze, je vyvrátený. Do rómskych osád putujú totiž len 3 percentá sociálnych dávok, zvyšnú väčšinu poberajú Slováci.
Brigády na zajtra

Práca v sklade s automobilovými súčiastkami
4.50 €/hod. Senec Proplusco, s.r.o., pridané včera

Balenie tovaru - automobilový priemysel
3.35 €/hod. Žilina Proplusco, s.r.o., pridané včera

Pomocník pri zakladaní, archivácii dokumentov
3.70 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané včera

Pomocné práce vo výrobe
3.00 €/hod. Žilina Proplusco, s.r.o., pridané včera

Picker - práca v chladenom sklade s ovocím a zeleninou - ubytovanie ZDARMA !
3.50 €/hod. Dolný Kubín Proplusco, s.r.o., pridané včera