Čo môžeš študovať na Ekonomickej univerzite?

Hlavným cieľom Ekonomickej univerzity je poskytnúť široké znalosti ekonomického systému. Medzi ponúkanými študijnými odbormi nájdeš napríklad poisťovníctvo, daňové poradenstvo, obchodný manažment, hospodárska diplomacia či štatistické metódy v ekonómii. Viaceré študijné programy je možné študovať aj v cudzom jazyku. 

Autor Patrik Lučan dňa 19. november 2013.
Chyba v článku? Napíšte nám