Kontaktný e-mail je určený na ohlasovanie chýb alebo pre návrhy na spoluprácu.

V súčasnosti neposkytujeme poradentsvo, na otázky ohľadne tém popísaných na našich stránkach neodpovedáme. So svojimi otázkami sa, prosíme, obráťte na odborných referentov na vysokých školách alebo na štátnych úradoch.

Web Študentské financie nezastupuje tieto inštitúcie, iba poskytuje základné informácie v podobe článkov.

Patrik Lučan
Redakcia Študentské financie

patrik@studentskefinancie.sk