Vysoké školy podľa počtu študentov

Bratislava je sídlom dvoch najväčších vysokých škôl na Slovensku. Nasledujú mestá Košice, Prešov, Žilina, Nitra a Trnava.

Najväčšou vysokou školou s viac než 22-tisícmi študentov je Univerzita Komenského v Bratislave. Počtom študentov až dvojnásobne prevyšuje Slovenskú technickú univerzitu.

Najmenšou štátnou vysokou školou je Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. Je jedinou školou na Slovensku, ktorá profesionálne pripravuje študentov na službu v armáde.

Výšku dotácie neurčuje iba počet študentov danej školy. Zohľadnňuje sa aj počet absolventov, koeficient odboru, koeficient uplatnenia absolventov vysokej školy podľa odboru, koeficient intenzity výskumnej činnosti, ako aj zaradenie študijného odboru do skupín financovania.

Škola Počet študentov
Univerzita Komenského 22 861
STU v Bratislave 10 685
Technická uni. v Košiciach 9 363
Prešovská univerzita 8 534
VŠ sv. Alžbety 8 336
Žilinská univerzita 7 831
Ekonomická uni. v Bratislave 7 405
UPJŠ v Košiciach 7 350
UKF v Nitre 6 998
Univerzita Mateja Bela 6 976
Uni. Cyrila a Metoda v Trnave 5 626
Slov. poľnohospodárska uni. 5 328
Trnavská univerzita 5 097
Katolícka univerzita 3 592
Trenčianska uni. A. Dubčeka 2 603
Vysoká škola DTI 2 558
Slov. zdravotnícka uni. v Bratislave 2 360
Technická uni. vo Zvolene 2 171
Uni. veterinárneho lekárstva 1 964
Univerzita J. Selyeho 1 894
Paneurópska VŠ 1 837
Akadémia Policajného zboru 1 297
VŠ bezpečnostného manažérstva 1 084
VŠMU v Bratislave 1 058
Danubius 797
Stredoeurópska VŠ v Skalici 735
VŠVU v Bratislave 646
Akadémia umení v B. Bystrici 574
Akadémia ozbrojených síl M.R. Štefánika 81

Štátne príspevky v prepočte na neplatiaceho študenta

Umelecké vysoké školy sú podporené najvyššími sumami štátnej dotácie v prepočte na študenta. Bratislavská VŠVU získala až trojnásobne vyššiu dotáciu na študenta ako Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave.

Dotáciu dostávajú školy iba na denných a neplatiacich študentov.

Ministerstvo školstva posiela vysokým školám finančnú podporu na mzdy personálu, nákup tovarov a služieb nevyhnutných na prevádzku školy, podporu výskumu a vývoja, klinické pracoviská, stravovanie, ubytovanie, šport, kultúru, ako aj štipendiá pre študentov.

Škola Ročný príspevok
VŠVU v Bratislave 10 800 eur
VŠMU v Bratislave 9 980 eur
Akadémia umení v B. Bystrici 9 732 eur
Uni. veterinárneho lekárstva 8 545 eur
Technická uni. vo Zvolene 8 355 eur
Univerzita Komenského 7 353 eur
STU v Bratislave 7 313 eur
UPJŠ v Košiciach 7 311 eur
Technická uni. v Košiciach 6 159 eur
Žilinská univerzita 5 447 eur
Slov. poľnohospodárska uni. 5 386 eur
Trenčianska uni. A. Dubčeka 5 208 eur
UKF v Nitre 4 045 eur
Trnavská univerzita 3 783 eur
Katolícka univerzita 3 777 eur
Prešovská univerzita 3 735 eur
Univerzita J. Selyeho 3 705 eur
Univerzita Mateja Bela 3 546 eur
Ekonomická uni. v Bratislave 3 100 eur
Uni. Cyrila a Metoda v Trnave 3 046 eur

Dotácie na internáty

Na prevádzku vysokoškolských internátov v tomto roku prispel štát celkovou sumou takmer 3-milióny eur.

Najviac prispel štát na študentské domovy štyroch univerzít sumou 79 eur v prepočte na jedného študenta ročne. Oproti tomu, internáty Trnavskej univerzity stoja štát menej než polovicu, 31 eur na študenta.

Ročný príspevok na internáty ani zďaleka nepokrýva náklady na ich prevádzku. Najväčšia suma sa vyzbiera v podobe poplatkov za bývanie od študentov.

Škola Ročný príspevok
STU v Bratislave 79 eur
Technická uni. v Košiciach 79 eur
Trenčianska uni. A. Dubčeka 79 eur
UKF v Nitre 79 eur
Univerzita Mateja Bela 78 eur
UPJŠ v Košiciach 76 eur
Univerzita Komenského 75 eur
Akadémia umení v B. Bystrici 75 eur
Slov. poľnohospodárska uni. 73 eur
Univerzita J. Selyeho 73 eur
Ekonomická uni. v Bratislave 72 eur
Uni. veterinárneho lekárstva 64 eur
Žilinská univerzita 63 eur
Uni. Cyrila a Metoda v Trnave 63 eur
Technická uni. vo Zvolene 54 eur
Prešovská univerzita 43 eur
Katolícka univerzita 38 eur
Trnavská univerzita 31 eur
VŠVU v Bratislave 0 eur
VŠMU v Bratislave 0 eur