Nebývam v jednej domácnosti s rodičmi a mám na to dôkaz v podobe notárskej zápisnice. Prečo to študijnému oddeleniu nestačí?

Notárska zápisnica je verejná listina, takže platí to, čo uvádza, pokiaľ sa nepreukáže opak. Najčastejšie notárska zápisnica slúži ako dôkaz, že študent nežije v jednej domácnosti so svojimi rodičmi.

Notárska zápisnica je verejná listina, takže platí to, čo uvádza, pokiaľ sa nepreukáže opak. Najčastejšie notárska zápisnica slúži ako dôkaz, že študent nežije v jednej domácnosti so svojimi rodičmi. Ministerstvo školstva SR si dňa 22. 7. 2011 vyžiadalo stanovisko z notárskej komory či osvedčenie notára uvedené v notárskej zápisnici o osvedčení inej skutočnosti podľa § 56 ods. 1/i Not. Poriadku má byť chápané, ako potvrdenie, že študent túto skutočnosť vyhlásil pred notárom, alebo tým notár potvrdzuje samotnú skutočnosť, že študent netvorí spoločnú domácnosť so svojimi rodičmi. Stanovisko notárskej komory znie nasledovne: V tomto prípade notár osvedčuje len tú skutočnosť, že účastník urobil pred ním predmetné vyhlásenie. Neskúma či sa vyhlásenie zakladá na pravde. Ak by sa v budúcnosti preukázal opak, slúži notárska zápisnica na potvrdenie, že účastník niekedy takéto vyhlásenie urobil.

Vyskúšal si už niektorú z našich online aplikácií?
Brigády na zajtra

Pomocné práce - apretácia
2.50 €/hod. Prešov Študentský servis, s.r.o., pridané dnes

Vybalovanie tovaru, práca v sklade
3.00 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Balenie spojovacieho materiálu
3.10 €/hod. Bratislava Študentský servis, s.r.o., pridané dnes

Pomocné práce v kuchyni
3.50 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Doloženie tovaru - drogéria
3.10 €/hod. Nitra Študentský servis, s.r.o., pridané dnes