Prihlásenie  |  Zabudnuté heslo
Sociálne štipendium pre študentov vysokých škôl v akademickom roku 2014/2015
Študuješ VŠ? Vypočítaj si v online kalkulačke svoje štipendium! Sociálne štipendium poskytuje štát študentom denného štúdia I. a II. stupňa štúdia na ktorejkoľvek vysokej škole so sídlom na Slovensku. Podmienky určuje ministerstvo školstva a sú rovna...

Sociálne štipendium pre študentov vysokých škôl v akademickom roku 2014/2015

Študuješ VŠ? Vypočítaj si v online kalkulačke svoje štipendium! Sociálne štipendium poskytuje štát študentom denného štúdia I. a II. stupňa štúdia na ktorejkoľvek vysokej škole so sídlom na Slovensku. Podmienky určuje ministerstvo školstva a sú rovnaké na všetkých vysokých školách.

Výška sociálneho štipendia závisí od príjmu rodinných príslušníkov, ktorí sú spoločne s tebou posudzovaní. Posudzuje sa vždy aktálna situácia v čase podania žiadosti. Ak je štipendium priznané, vypláca sa v mesačných čiastkach od mesiaca v ktorom bola žiadosť podaná. Spätné vyplatenie štipendia nie je možné.

Minimálna výška štipendia ....................................................... 10 €
Škola je od môjho trvalého bydliska menej než 30 km ............... maximálne 230 €
Škola je od môjho trvalého bydliska viac než 30 km .................. maximálne 275 €

Kalkulačka  Máš nárok na štipendium?
  Vypočítaj si v Online kalkulačke ›

Mám nárok na sociálne štipendium?

1. Si študentom denného štúdia 1 alebo 2 stupňa

Sociálne štipendium môžeš získať iba ak študuješ dennou formou v 1. alebo 2. stupni vysokoškolského štúdia na VŠ so sídlom na Slovensku (zahraničné VŠ toto štipendium neposkytujú). Priznanie štipendia nie je vekovo ohraničené, t.j. môžeš mať viac ako 26 rokov.

2. Ešte stále nemáš vysokoškolský titul

Ak si už dosiahol VŠ vzdelanie v práve študovanom stupni štúdia, počas tohto stupňa na štipendium už nemáš nárok. Napríklad: študent 1. stupňa, ktorý získal titul Bc. môže najbližšie o štipendium požiadať až v 2. stupni. Študent ktorý získal titul v 2 stupni (Mgr., Ing, a pod.) už stratil nárok na získanie štipendia celkovo.

3. Neprekročil si štandardnú dĺžku štúdia

Štipendium môžeš získať iba ak neprekročíš štandardnú dĺžku štúdia (napr. neštuduješ Bc. dlhšie ako 3 roky). Tu ale treba dávať pozor, pretože prekročenie štandardnej dĺžky štúdia pre účely sociálneho štipendia sa počíta úplne inak ako pre účely platenia školného.
Podrobnosti o dĺžke štúdia na VŠ

4. Máš trvalý pobyt na Slovensku

Máš trvalý pobyt na Slovensku, štátne občianstvo nie je rozhodujúce.

5. Spĺňaš sociálne podmienky

Pri výpočte výšky štipendia sa zohľadňuje celkový príjem spoločne posudzovaných osôb. Sociálne štipendium môže byť priznané iba tým študentom, ktorých rodinné príjmy sa približujú sumám životného minima. Posudzovať sa môžu tvoji rodičia, súrodenci, manžel, príp. vlastné deti - teda najbližší rodinní príslušníci. Strýkovia, bratanci, starí rodičia, iní vzdialení príbuzní, či priatelia nie sú nikdy spoločne posudzovaní.
Kto je spoločne posudzovaná osoba v mojom prípade?
Rodič mi platí výživné. Počíta sa spolu so mnou?
Ktoré príjmy sa započítavajú a ktoré nie?

6. Podáš žiadosť o štipendium

Písomnú žiadosť o sociálne štipendium treba podať u študijného referenta na tvojej fakulte. Žiadosť možno podať kedykoľvek počas akademického roka, od septembra do júna. Zložitosť postupu závisí od dokladov, ktoré si študijný referent vypýta. Pri každom prípade sa postupuje individuálne, preto ti nevieme presne povedať, aké doklady budeš potrebovať. Osobná konzultácia na študijnom oddelení tvojej fakulty je teda nevyhnutná.
Postup podania žiadosti o sociálne štipendium
Zoznam najčastejších potvrdení

Máš otázky? Prečítaj si otázky a odpovede v sekcii Často kladené otázky.
Aké posledné zmeny nastali v priznávaní štipendia? Zmeny od 1.septembra 2014

Kalkulačka  Máš nárok na štipendium?
  Vypočítaj si v Online kalkulačke ›

Autor článku: Patrik Lučan. Posledná aktualizácia: 25. september 2014.
Názor vyjadrený v článku sa nemusí zhodovať s názorom redakcie.
Nejaká chyba v dokumente? Daj nám o nej vedieť pomocou tohto odkazu.

© 2014 Študentské financie. Redakcia si vyhradzuje autorské práva k tomuto obsahu. Pozor, kopírovaním textu porušujete ustanovenia autorského zákona č. 618/2003 Z.z. a riskujete právne sankcie. Ak máte záujem článok, alebo jeho časť uverejniť na svojom webe, vopred nás požiadajte o písomné schválenie.

Brigády na zajtra

Overené

Lakovač v strojárenskom priemysle

Pracovný čas nie je určený. Lokalita: Nové Mesto nad Váhom
Odmena: 900.00 €/mesačne - Grafton Recruitment s.r.o.
Pridané dnes

Overené

Pracovník zákazníckeho centra s fixnou hodinovou mzdou

Pracovný čas nie je určený.
Odmena: 2.50 €/hod. - Grafton Recruitment s.r.o.
Pridané dnes

Overené

Montážny pracovník

Pracovný čas nie je určený. Lokalita: Žiar nad Hronom
Odmena: 2.50 €/hod. - Grafton Recruitment s.r.o.
Pridané dnes

Overené

Skvelý job pre jazykárov

Pracovný čas nie je určený. Lokalita: Bratislava
Odmena: 4.00 €/hod. - Grafton Recruitment s.r.o.
Pridané dnes

Overené

Vychystanie tovaru

Pracovný čas od 6:00 do 14:00 (spolu 8 hod.)
Odmena: 2.66 €/hod. - Študentský servis, s.r.o.
Pridané dnes

Overené

Baví ťa komunikácia s ľuďmi? Staň sa členom úspešného tímu!

Pracovný čas nie je určený. Lokalita: Bratislava
Odmena: 3.35 €/hod. - Grafton Recruitment s.r.o.
Pridané dnes

Overené

Brigádnik na predajňu v banskej bystrici

Pracovný čas nie je určený. Lokalita: Banská Bystrica
Odmena: 3.00 €/hod. - Grafton Recruitment s.r.o.
Pridané dnes

Študuješ na výške?
Môžeš získať sociálne štipendium?
Vypočítaj si v kalkulačke »

Naši partneri

Mladez.sk
Profesia.sk
Sme.sk
Pravda.sk
ICM.sk
MladiInfo.sk
FNPV.sk