Žilinská univerzita v Žiline

Študenti hodnotili kvalitu výučby, ubytovanie, stravovanie ako aj prácu študijných referentov na svojej fakulte. Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) získala od 73 študentov celkové hodnotenie C - dobré. Zisti, čo všetko študenti UNIZA hovoria o svojej škole.

Hodnotenie fakúlt

Študenti hodnotili spokojnosť s výučbou na jednotlivých fakultách UNIZA a prístup študijných referentov. Výsledné hodnotenie školy je C - dobré.

1. Celkové hodnotenie

 • B
  66%
  Stavebná fakulta
 • B
  63%
  Fakulta riadenia a informatiky
 • B
  62%
  Strojnícka fakulta
 • B
  62%
  Fakulta humanitných vied
 • B
  60%
  Fakulta bezpečnostného inžinierstva
 • C
  56%
  Elektrotechnická fakulta
 • D
  49%
  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

2. Spokojnosť so študijným programom

 • C
  57%
  Stavebná fakulta
 • C
  58%
  Fakulta riadenia a informatiky
 • B
  60%
  Strojnícka fakulta
 • B
  64%
  Fakulta humanitných vied
 • D
  44%
  Fakulta bezpečnostného inžinierstva
 • C
  57%
  Elektrotechnická fakulta
 • D
  42%
  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

3. Možnosť slobodne vyjadriť názor

 • B
  69%
  Stavebná fakulta
 • B
  65%
  Fakulta riadenia a informatiky
 • B
  62%
  Strojnícka fakulta
 • D
  44%
  Fakulta humanitných vied
 • B
  64%
  Fakulta bezpečnostného inžinierstva
 • C
  54%
  Elektrotechnická fakulta
 • D
  48%
  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

4. Prístup študijných referentov

 • B
  66%
  Stavebná fakulta
 • B
  69%
  Fakulta riadenia a informatiky
 • B
  67%
  Strojnícka fakulta
 • B
  60%
  Fakulta humanitných vied
 • A
  76%
  Fakulta bezpečnostného inžinierstva
 • D
  43%
  Elektrotechnická fakulta
 • D
  49%
  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

5. Vybavenie knižnice

 • C
  57%
  Stavebná fakulta
 • C
  54%
  Fakulta riadenia a informatiky
 • C
  55%
  Strojnícka fakulta
 • B
  68%
  Fakulta humanitných vied
 • C
  52%
  Fakulta bezpečnostného inžinierstva
 • C
  55%
  Elektrotechnická fakulta
 • D
  46%
  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

6. Lokalita fakulty

 • A
  80%
  Stavebná fakulta
 • B
  68%
  Fakulta riadenia a informatiky
 • B
  65%
  Strojnícka fakulta
 • A
  72%
  Fakulta humanitných vied
 • B
  64%
  Fakulta bezpečnostného inžinierstva
 • B
  71%
  Elektrotechnická fakulta
 • C
  57%
  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Hodnotenie internátov

Kvalita ubytovania na internátoch zohráva podstatnú úlohu v tom ako študenti hodnotia svoju školu a poskytované služby. Celkové hodnotenie internátov je C - dobré. Študenti uvádzajú, že priemerná cena ubytovania v 2 a 3 lôžkovej izbe je 36 - 145 Eur mesačne.

1. Celkové hodnotenie

 • C
  57%
  Ubytovacie zariadenie Veľký Diel
 • C
  56%
  Ubytovací komplex Hliny V

2. Celkový stav budovy

 • D
  43%
  Ubytovacie zariadenie Veľký Diel
 • B
  66%
  Ubytovací komplex Hliny V

3. Zariadenie izby

 • D
  46%
  Ubytovacie zariadenie Veľký Diel
 • C
  52%
  Ubytovací komplex Hliny V

4. Kvalita internetového pripojenia

 • B
  65%
  Ubytovacie zariadenie Veľký Diel
 • B
  61%
  Ubytovací komplex Hliny V

5. Hygiena (wc, kúpelňa)

 • D
  44%
  Ubytovacie zariadenie Veľký Diel
 • C
  52%
  Ubytovací komplex Hliny V

6. Spolubývajúci

 • B
  67%
  Ubytovacie zariadenie Veľký Diel
 • B
  69%
  Ubytovací komplex Hliny V

7. Súkromie

 • D
  48%
  Ubytovacie zariadenie Veľký Diel
 • E
  38%
  Ubytovací komplex Hliny V

8. Správanie personálu

 • C
  55%
  Ubytovacie zariadenie Veľký Diel
 • D
  50%
  Ubytovací komplex Hliny V

9. Krátka vzdialenosť od školy

 • B
  67%
  Ubytovacie zariadenie Veľký Diel
 • D
  46%
  Ubytovací komplex Hliny V

10. Dostupnosť supermarketu

 • A
  74%
  Ubytovacie zariadenie Veľký Diel
 • B
  69%
  Ubytovací komplex Hliny V

11. Proces získania ubytovania

 • B
  65%
  Ubytovacie zariadenie Veľký Diel
 • B
  61%
  Ubytovací komplex Hliny V

Hodnotenie stravovania

Jedálne, chuť ponúkaných jedál a celková úroveň stravovania je hodnotená známkou D - priemerné. Opýtaní študenti uvádzajú, že priemerná cena obedového menu pri započítaní dotácie od školy (zľavy poskytovanej študentom) je 1,60 - 3,00 Eur.

1. Celkové hodnotenie

 • C
  58%
  Nová Menza
 • C
  57%
  Stavebná fakulta
 • C
  52%
  Stará Menza
 • D
  49%
  Jedáleň Hliny V
 • F
  13%
  Jedáleň Veľký Diel

2. Chuť jedla

 • C
  53%
  Nová Menza
 • D
  40%
  Stavebná fakulta
 • D
  42%
  Stará Menza
 • D
  40%
  Jedáleň Hliny V
 • F
  1%
  Jedáleň Veľký Diel

3. Veľkosť porcií

 • D
  52%
  Nová Menza
 • F
  20%
  Stavebná fakulta
 • D
  45%
  Stará Menza
 • E
  36%
  Jedáleň Hliny V
 • F
  20%
  Jedáleň Veľký Diel

4. Možnosť výberu jedál

 • B
  65%
  Nová Menza
 • D
  40%
  Stavebná fakulta
 • C
  58%
  Stará Menza
 • D
  40%
  Jedáleň Hliny V
 • F
  20%
  Jedáleň Veľký Diel

5. Čakanie v rade na obed

 • B
  60%
  Nová Menza
 • A
  80%
  Stavebná fakulta
 • C
  55%
  Stará Menza
 • B
  64%
  Jedáleň Hliny V
 • F
  20%
  Jedáleň Veľký Diel

6. Hygiena v jedálni

 • B
  62%
  Nová Menza
 • A
  80%
  Stavebná fakulta
 • C
  57%
  Stará Menza
 • C
  56%
  Jedáleň Hliny V
 • F
  20%
  Jedáleň Veľký Diel

7. Správanie personálu

 • C
  57%
  Nová Menza
 • A
  80%
  Stavebná fakulta
 • C
  57%
  Stará Menza
 • B
  60%
  Jedáleň Hliny V
 • F
  1%
  Jedáleň Veľký Diel
Horúce témy

10 krokov ako zvládnuť daňové priznanie 2017

V nasledujúcih krokoch ti ukážeme postup ako úspešne zvládnuť daňové priznanie keď si študent alebo živnostník a ako požiadať o vrátenie daní.

Rómovia nás neoberajú o sociálne dávky. Je to klamstvo, tvrdia štatistiky.

Mýtus o tom, že rómovia okrádajú štát o veľké peniaze, je vyvrátený. Do rómskych osád putujú totiž len 3 percentá sociálnych dávok, zvyšnú väčšinu poberajú Slováci.
Brigády na zajtra

Práca v sklade s automobilovými súčiastkami
4.50 €/hod. Senec Proplusco, s.r.o., pridané včera

Balenie tovaru - automobilový priemysel
3.35 €/hod. Žilina Proplusco, s.r.o., pridané včera

Pomocník pri zakladaní, archivácii dokumentov
3.70 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané včera

Pomocné práce vo výrobe
3.00 €/hod. Žilina Proplusco, s.r.o., pridané včera

Picker - práca v chladenom sklade s ovocím a zeleninou - ubytovanie ZDARMA !
3.50 €/hod. Dolný Kubín Proplusco, s.r.o., pridané včera