Čo môžeš študovať na Žilinskej univerzite?

Žilinská univerzita poskytuje široké možnosti štúdia v humanitných a najmä v technických odboroch. Medzi ponúkanými študijnými odbormi nájdeš napríklad letecký pilot, cestná, lodná a železničná doprava, elektrotechnika, telekomunikácie, počítačové inžinierstvo, geodézia a kartografia, cestné staviteľstvo, vozidlá a motory, krízový manažment, záchranné služby, či masmédiá a služby.

Autor Patrik Lučan dňa 19. november 2013.
Chyba v článku? Napíšte nám