Čo môžeš študovať na VŠMU?

Na Vysokej škole múzických umení môžeš získať akademické vzdelanie v oblasti filmovej tvorby, divadla, hudby a tanca. Medzi ponúkanými študijnými odbormi nájdeš napríklad dokumentárnu tvorbu, vizuálne efekty, filmovú a televíznu réžiu, bábkoherectvo, divadelnú réžiu a dramaturgiu, cirkevnú hudbu, spev, tanec, či dirigovanie.

Autor Patrik Lučan dňa 20. november 2013.
Chyba v článku? Napíšte nám