Čo môžeš študovať na Univerzite Mateja Bela?

Univerzita Mateja Bela ponúka široké možnosti štúdia humanitných a prírodovedných smerov. Medzi ponúkanými študijnými odbormi nájdeš napríklad cestovný ruch, regionálny rozvoj a verejnú správu, francúzsky jazyk a kultúru, muzeológiu, medzinárodné vzťahy, andragogiku, psychológiu, učiteľstvo, právo, systémovú ekológiu, či aplikovanú geológiu.

Autor Patrik Lučan dňa 18. február 2014.
Chyba v článku? Napíšte nám