Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Študenti hodnotili kvalitu výučby, ubytovanie, stravovanie ako aj prácu študijných referentov na svojej fakulte. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) získala od 42 študentov celkové hodnotenie C - dobré. Zisti, čo všetko študenti UMB hovoria o svojej škole.

Hodnotenie fakúlt

Študenti hodnotili spokojnosť s výučbou na jednotlivých fakultách UMB a prístup študijných referentov. Výsledné hodnotenie školy je C - dobré.

1. Celkové hodnotenie

 • B
  68%
  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
 • B
  63%
  Ekonomická fakulta
 • B
  63%
  Fakulta prírodných vied
 • B
  61%
  Filozofická fakulta
 • D
  48%
  Právnická fakulta
 • D
  46%
  Pedagogická fakulta

2. Spokojnosť so študijným programom

 • B
  64%
  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
 • B
  60%
  Ekonomická fakulta
 • C
  53%
  Fakulta prírodných vied
 • D
  49%
  Filozofická fakulta
 • B
  70%
  Právnická fakulta
 • C
  53%
  Pedagogická fakulta

3. Možnosť slobodne vyjadriť názor

 • A
  72%
  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
 • B
  63%
  Ekonomická fakulta
 • B
  63%
  Fakulta prírodných vied
 • B
  60%
  Filozofická fakulta
 • D
  40%
  Právnická fakulta
 • C
  58%
  Pedagogická fakulta

4. Prístup študijných referentov

 • C
  56%
  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
 • B
  69%
  Ekonomická fakulta
 • C
  57%
  Fakulta prírodných vied
 • B
  63%
  Filozofická fakulta
 • F
  20%
  Právnická fakulta
 • F
  30%
  Pedagogická fakulta

5. Vybavenie knižnice

 • B
  68%
  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
 • D
  51%
  Ekonomická fakulta
 • B
  67%
  Fakulta prírodných vied
 • B
  66%
  Filozofická fakulta
 • B
  60%
  Právnická fakulta
 • C
  58%
  Pedagogická fakulta

6. Lokalita fakulty

 • A
  80%
  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
 • A
  74%
  Ekonomická fakulta
 • A
  73%
  Fakulta prírodných vied
 • B
  66%
  Filozofická fakulta
 • D
  50%
  Právnická fakulta
 • F
  30%
  Pedagogická fakulta

Hodnotenie internátov

Kvalita ubytovania na internátoch zohráva podstatnú úlohu v tom ako študenti hodnotia svoju školu a poskytované služby. Celkové hodnotenie internátov je C - dobré. Študenti uvádzajú, že priemerná cena ubytovania v 2 a 3 lôžkovej izbe je 46 - 250 Eur mesačne.

1. Celkové hodnotenie

 • B
  62%
  ŠD Ružová
 • B
  62%
  ŠD Trieda SNP
 • C
  59%
  ŠD Tajovského 40
 • D
  51%
  ŠD Tajovského 51

2. Celkový stav budovy

 • A
  80%
  ŠD Ružová
 • B
  69%
  ŠD Trieda SNP
 • C
  54%
  ŠD Tajovského 40
 • D
  48%
  ŠD Tajovského 51

3. Zariadenie izby

 • A
  80%
  ŠD Ružová
 • C
  54%
  ŠD Trieda SNP
 • C
  54%
  ŠD Tajovského 40
 • B
  64%
  ŠD Tajovského 51

4. Kvalita internetového pripojenia

 • B
  60%
  ŠD Ružová
 • B
  66%
  ŠD Trieda SNP
 • B
  69%
  ŠD Tajovského 40
 • B
  68%
  ŠD Tajovského 51

5. Hygiena (wc, kúpelňa)

 • B
  60%
  ŠD Ružová
 • A
  74%
  ŠD Trieda SNP
 • B
  66%
  ŠD Tajovského 40
 • D
  40%
  ŠD Tajovského 51

6. Spolubývajúci

 • B
  60%
  ŠD Ružová
 • B
  69%
  ŠD Trieda SNP
 • B
  71%
  ŠD Tajovského 40
 • C
  52%
  ŠD Tajovského 51

7. Súkromie

 • B
  60%
  ŠD Ružová
 • C
  57%
  ŠD Trieda SNP
 • D
  43%
  ŠD Tajovského 40
 • E
  36%
  ŠD Tajovského 51

8. Správanie personálu

 • D
  40%
  ŠD Ružová
 • B
  66%
  ŠD Trieda SNP
 • D
  46%
  ŠD Tajovského 40
 • C
  56%
  ŠD Tajovského 51

9. Krátka vzdialenosť od školy

 • A
  80%
  ŠD Ružová
 • E
  37%
  ŠD Trieda SNP
 • B
  60%
  ŠD Tajovského 40
 • D
  48%
  ŠD Tajovského 51

10. Dostupnosť supermarketu

 • B
  60%
  ŠD Ružová
 • A
  80%
  ŠD Trieda SNP
 • A
  74%
  ŠD Tajovského 40
 • A
  72%
  ŠD Tajovského 51

11. Proces získania ubytovania

 • D
  40%
  ŠD Ružová
 • D
  49%
  ŠD Trieda SNP
 • D
  51%
  ŠD Tajovského 40
 • F
  28%
  ŠD Tajovského 51

Hodnotenie stravovania

Jedálne, chuť ponúkaných jedál a celková úroveň stravovania je hodnotená známkou B - veľmi dobré. Opýtaní študenti uvádzajú, že priemerná cena obedového menu pri započítaní dotácie od školy (zľavy poskytovanej študentom) je 1,20 - 1,72 Eur.

1. Celkové hodnotenie

 • B
  66%
  Jedáleň ŠD Tajovského 40
 • C
  54%
  Jedáleň ŠD Trieda SNP

2. Chuť jedla

 • B
  66%
  Jedáleň ŠD Tajovského 40
 • D
  50%
  Jedáleň ŠD Trieda SNP

3. Veľkosť porcií

 • A
  74%
  Jedáleň ŠD Tajovského 40
 • D
  50%
  Jedáleň ŠD Trieda SNP

4. Možnosť výberu jedál

 • B
  69%
  Jedáleň ŠD Tajovského 40
 • D
  50%
  Jedáleň ŠD Trieda SNP

5. Čakanie v rade na obed

 • D
  46%
  Jedáleň ŠD Tajovského 40
 • B
  60%
  Jedáleň ŠD Trieda SNP

6. Hygiena v jedálni

 • B
  71%
  Jedáleň ŠD Tajovského 40
 • C
  55%
  Jedáleň ŠD Trieda SNP

7. Správanie personálu

 • B
  71%
  Jedáleň ŠD Tajovského 40
 • B
  60%
  Jedáleň ŠD Trieda SNP
Horúce témy

10 krokov ako zvládnuť daňové priznanie 2017

V nasledujúcih krokoch ti ukážeme postup ako úspešne zvládnuť daňové priznanie keď si študent alebo živnostník a ako požiadať o vrátenie daní.

Rómovia nás neoberajú o sociálne dávky. Je to klamstvo, tvrdia štatistiky.

Mýtus o tom, že rómovia okrádajú štát o veľké peniaze, je vyvrátený. Do rómskych osád putujú totiž len 3 percentá sociálnych dávok, zvyšnú väčšinu poberajú Slováci.
Brigády na zajtra

Pomocné práce v práčovni
4.00 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Pomocné práce s textilom
4.00 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Ukladanie a triedenie dosiek
4.50 €/hod. Senec Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Ľahké pomocné práce vo výrobe vo Vrábľoch
3.30 €/hod. Nitra Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Pomocné práce pri stavbe stageov
4.00 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes