Čo môžeš študovať na Trnavskej univerzite?

Na Trnavskej univerzite môžeš študovať najmä humanitné smery a zdravotnícke služby. Medzi ponúkanými študijnými odbormi nájdeš napríklad laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo, sociálnu prácu, filozofiu, sociológiu, politológiu, históriu, právo, učiteľstvo, animáciu výtvarného umenia, kresťanskú filozofiu, či formáciu a vedenie spoločenstiev.

Autor Patrik Lučan dňa 19. november 2013.
Chyba v článku? Napíšte nám