Trnavská univerzita v Trnave

Študenti hodnotili kvalitu výučby, ubytovanie, stravovanie ako aj prácu študijných referentov na svojej fakulte. Trnavská univerzita v Trnave (TrUNI) získala od 52 študentov celkové hodnotenie D - priemerné. Zisti, čo všetko študenti TrUNI hovoria o svojej škole.

Hodnotenie fakúlt

Študenti hodnotili spokojnosť s výučbou na jednotlivých fakultách TrUNI a prístup študijných referentov. Výsledné hodnotenie školy je D - priemerné.

1. Celkové hodnotenie

 • B
  67%
  Právnická fakulta
 • B
  61%
  Filozofická fakulta
 • D
  46%
  Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
 • D
  41%
  Pedagogická fakulta

2. Spokojnosť so študijným programom

 • B
  69%
  Právnická fakulta
 • D
  50%
  Filozofická fakulta
 • D
  49%
  Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
 • C
  55%
  Pedagogická fakulta

3. Možnosť slobodne vyjadriť názor

 • B
  62%
  Právnická fakulta
 • B
  60%
  Filozofická fakulta
 • F
  31%
  Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
 • C
  52%
  Pedagogická fakulta

4. Prístup študijných referentov

 • B
  71%
  Právnická fakulta
 • C
  53%
  Filozofická fakulta
 • F
  17%
  Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
 • D
  40%
  Pedagogická fakulta

5. Vybavenie knižnice

 • C
  58%
  Právnická fakulta
 • B
  60%
  Filozofická fakulta
 • B
  62%
  Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
 • D
  43%
  Pedagogická fakulta

6. Lokalita fakulty

 • A
  76%
  Právnická fakulta
 • A
  80%
  Filozofická fakulta
 • B
  71%
  Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
 • F
  16%
  Pedagogická fakulta

Hodnotenie internátov

Kvalita ubytovania na internátoch zohráva podstatnú úlohu v tom ako študenti hodnotia svoju školu a poskytované služby. Celkové hodnotenie internátov je D - priemerné. Študenti uvádzajú, že priemerná cena ubytovania v 2 a 3 lôžkovej izbe je 44 - 100 Eur mesačne.

1. Celkové hodnotenie

 • B
  62%
  ŠD Petra Pázmaňa
 • B
  61%
  ŠD Miloša Uhra v Trnave
 • C
  56%
  Ubytovacie zariadenie SOŠE Trnava (VUJE)
 • E
  37%
  Domov mládeže SOŠOS Lomonosovova
 • F
  30%
  Ubytovacie zariadenie SOŠPSV Zavarská

2. Celkový stav budovy

 • A
  76%
  ŠD Petra Pázmaňa
 • D
  40%
  Ubytovacie zariadenie SOŠE Trnava (VUJE)
 • F
  20%
  Domov mládeže SOŠOS Lomonosovova
 • F
  30%
  Ubytovacie zariadenie SOŠPSV Zavarská

3. Zariadenie izby

 • A
  75%
  ŠD Petra Pázmaňa
 • D
  40%
  Ubytovacie zariadenie SOŠE Trnava (VUJE)
 • F
  20%
  Domov mládeže SOŠOS Lomonosovova
 • F
  20%
  Ubytovacie zariadenie SOŠPSV Zavarská

4. Kvalita internetového pripojenia

 • E
  39%
  ŠD Petra Pázmaňa
 • B
  60%
  Ubytovacie zariadenie SOŠE Trnava (VUJE)
 • E
  35%
  Domov mládeže SOŠOS Lomonosovova
 • F
  30%
  Ubytovacie zariadenie SOŠPSV Zavarská

5. Hygiena (wc, kúpelňa)

 • B
  69%
  ŠD Petra Pázmaňa
 • B
  60%
  Ubytovacie zariadenie SOŠE Trnava (VUJE)
 • F
  30%
  Domov mládeže SOŠOS Lomonosovova
 • F
  20%
  Ubytovacie zariadenie SOŠPSV Zavarská

6. Spolubývajúci

 • C
  54%
  ŠD Petra Pázmaňa
 • A
  80%
  Ubytovacie zariadenie SOŠE Trnava (VUJE)
 • B
  60%
  Domov mládeže SOŠOS Lomonosovova
 • D
  50%
  Ubytovacie zariadenie SOŠPSV Zavarská

7. Súkromie

 • B
  61%
  ŠD Petra Pázmaňa
 • B
  70%
  Ubytovacie zariadenie SOŠE Trnava (VUJE)
 • D
  50%
  Domov mládeže SOŠOS Lomonosovova
 • D
  40%
  Ubytovacie zariadenie SOŠPSV Zavarská

8. Správanie personálu

 • B
  61%
  ŠD Petra Pázmaňa
 • B
  70%
  Ubytovacie zariadenie SOŠE Trnava (VUJE)
 • C
  55%
  Domov mládeže SOŠOS Lomonosovova
 • D
  50%
  Ubytovacie zariadenie SOŠPSV Zavarská

9. Krátka vzdialenosť od školy

 • D
  46%
  ŠD Petra Pázmaňa
 • F
  1%
  Ubytovacie zariadenie SOŠE Trnava (VUJE)
 • F
  5%
  Domov mládeže SOŠOS Lomonosovova
 • F
  1%
  Ubytovacie zariadenie SOŠPSV Zavarská

10. Dostupnosť supermarketu

 • A
  74%
  ŠD Petra Pázmaňa
 • B
  70%
  Ubytovacie zariadenie SOŠE Trnava (VUJE)
 • D
  50%
  Domov mládeže SOŠOS Lomonosovova
 • F
  1%
  Ubytovacie zariadenie SOŠPSV Zavarská

11. Proces získania ubytovania

 • B
  63%
  ŠD Petra Pázmaňa
 • B
  70%
  Ubytovacie zariadenie SOŠE Trnava (VUJE)
 • D
  40%
  Domov mládeže SOŠOS Lomonosovova
 • B
  60%
  Ubytovacie zariadenie SOŠPSV Zavarská

Hodnotenie stravovania

Jedálne, chuť ponúkaných jedál a celková úroveň stravovania je hodnotená známkou C - dobré. Opýtaní študenti uvádzajú, že priemerná cena obedového menu pri započítaní dotácie od školy (zľavy poskytovanej študentom) je 2 - 6 Eur.

1. Celkové hodnotenie

 • C
  59%
  Jedáleň Hornopotočná
 • C
  55%
  Jedáleň Kollárova
 • C
  55%
  Jedáleň Priemyselná

2. Chuť jedla

 • C
  56%
  Jedáleň Hornopotočná
 • B
  60%
  Jedáleň Kollárova
 • C
  52%
  Jedáleň Priemyselná

3. Veľkosť porcií

 • B
  60%
  Jedáleň Hornopotočná
 • B
  60%
  Jedáleň Kollárova
 • C
  58%
  Jedáleň Priemyselná

4. Možnosť výberu jedál

 • D
  40%
  Jedáleň Hornopotočná
 • F
  10%
  Jedáleň Kollárova
 • D
  46%
  Jedáleň Priemyselná

5. Čakanie v rade na obed

 • B
  64%
  Jedáleň Hornopotočná
 • B
  60%
  Jedáleň Kollárova
 • D
  49%
  Jedáleň Priemyselná

6. Hygiena v jedálni

 • B
  66%
  Jedáleň Hornopotočná
 • B
  60%
  Jedáleň Kollárova
 • C
  55%
  Jedáleň Priemyselná

7. Správanie personálu

 • B
  69%
  Jedáleň Hornopotočná
 • A
  80%
  Jedáleň Kollárova
 • B
  66%
  Jedáleň Priemyselná
Horúce témy

10 krokov ako zvládnuť daňové priznanie 2017

V nasledujúcih krokoch ti ukážeme postup ako úspešne zvládnuť daňové priznanie keď si študent alebo živnostník a ako požiadať o vrátenie daní.

Rómovia nás neoberajú o sociálne dávky. Je to klamstvo, tvrdia štatistiky.

Mýtus o tom, že rómovia okrádajú štát o veľké peniaze, je vyvrátený. Do rómskych osád putujú totiž len 3 percentá sociálnych dávok, zvyšnú väčšinu poberajú Slováci.
Brigády na zajtra

Práca v sklade s automobilovými súčiastkami
4.50 €/hod. Senec Proplusco, s.r.o., pridané včera

Balenie tovaru - automobilový priemysel
3.35 €/hod. Žilina Proplusco, s.r.o., pridané včera

Pomocník pri zakladaní, archivácii dokumentov
3.70 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané včera

Pomocné práce vo výrobe
3.00 €/hod. Žilina Proplusco, s.r.o., pridané včera

Picker - práca v chladenom sklade s ovocím a zeleninou - ubytovanie ZDARMA !
3.50 €/hod. Dolný Kubín Proplusco, s.r.o., pridané včera