Čo môžeš študovať na Trenčianskej univerzite?

Trenčianska univerzita A. Dubčeka ponúka užší výber humanitných, zdravotníckych ako aj technických smerov. Medzi študijnými odbormi nájdeš textilnú technológiu, materiálové inžinierstvo, servis a opravu automobilov, laboratórne vyšetrovacie metódy, ošetrovateľstvo, regionálnu ekonomiku, či verejnú správu. 

Autor Patrik Lučan dňa 17. november 2013.
Chyba v článku? Napíšte nám