Čo môžeš študovať na Technickej univerzite v Košiciach?

TU v Košiciach sa zameriava na vzdelávanie v technických smeroch a v umeleckých smeroch, ktoré sú v praxi uplatniteľné v spojitosti s modernými technológiami. Medzi ponúkanými študijnými odbormi nájdeš napríklad baníctvo a geotechniku, geodézia a kataster nehnuteľností, využívanie alternatívnych zdrojov energie, telekomunikácie, hutníctvo, pozemné stavby, strojné inžinierstvo, prevádzka letísk, profesionálny letecký pilot, dizajn, či finančníctvo, bankovníctvo a investovanie.

Autor Patrik Lučan dňa 19. november 2013.
Chyba v článku? Napíšte nám