Technická univerzita v Košiciach

Študenti hodnotili kvalitu výučby, ubytovanie, stravovanie ako aj prácu študijných referentov na svojej fakulte. Technická univerzita v Košiciach (TUKE) získala od 61 študentov celkové hodnotenie C - dobré. Zisti, čo všetko študenti TUKE hovoria o svojej škole.

Hodnotenie fakúlt

Študenti hodnotili spokojnosť s výučbou na jednotlivých fakultách TUKE a prístup študijných referentov. Výsledné hodnotenie školy je C - dobré.

1. Celkové hodnotenie

 • A
  80%
  Hutnícka fakulta
 • B
  64%
  Fakulta umení
 • B
  64%
  Ekonomická fakulta
 • C
  59%
  Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • C
  59%
  Stavebná fakulta
 • C
  58%
  Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
 • C
  58%
  Strojnícka fakulta
 • C
  56%
  Fakulta výrobných technológií v Prešove
 • D
  49%
  Letecká fakulta

2. Spokojnosť so študijným programom

 • A
  80%
  Hutnícka fakulta
 • B
  70%
  Fakulta umení
 • A
  75%
  Ekonomická fakulta
 • C
  54%
  Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • C
  55%
  Stavebná fakulta
 • C
  54%
  Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
 • C
  57%
  Strojnícka fakulta
 • C
  57%
  Fakulta výrobných technológií v Prešove
 • F
  30%
  Letecká fakulta

3. Možnosť slobodne vyjadriť názor

 • A
  80%
  Hutnícka fakulta
 • B
  70%
  Fakulta umení
 • B
  65%
  Ekonomická fakulta
 • C
  57%
  Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • E
  35%
  Stavebná fakulta
 • C
  55%
  Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
 • B
  60%
  Strojnícka fakulta
 • D
  47%
  Fakulta výrobných technológií v Prešove
 • D
  47%
  Letecká fakulta

4. Prístup študijných referentov

 • A
  80%
  Hutnícka fakulta
 • D
  50%
  Fakulta umení
 • C
  55%
  Ekonomická fakulta
 • B
  60%
  Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • B
  70%
  Stavebná fakulta
 • D
  49%
  Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
 • D
  43%
  Strojnícka fakulta
 • D
  47%
  Fakulta výrobných technológií v Prešove
 • D
  43%
  Letecká fakulta

5. Vybavenie knižnice

 • A
  80%
  Hutnícka fakulta
 • D
  50%
  Fakulta umení
 • D
  50%
  Ekonomická fakulta
 • B
  63%
  Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • B
  63%
  Stavebná fakulta
 • B
  69%
  Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
 • B
  60%
  Strojnícka fakulta
 • C
  57%
  Fakulta výrobných technológií v Prešove
 • B
  60%
  Letecká fakulta

6. Lokalita fakulty

 • A
  80%
  Hutnícka fakulta
 • A
  80%
  Fakulta umení
 • A
  75%
  Ekonomická fakulta
 • B
  61%
  Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • B
  70%
  Stavebná fakulta
 • B
  62%
  Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
 • B
  69%
  Strojnícka fakulta
 • A
  73%
  Fakulta výrobných technológií v Prešove
 • B
  67%
  Letecká fakulta

Hodnotenie internátov

Kvalita ubytovania na internátoch zohráva podstatnú úlohu v tom ako študenti hodnotia svoju školu a poskytované služby. Celkové hodnotenie internátov je C - dobré. Študenti uvádzajú, že priemerná cena ubytovania v 2 a 3 lôžkovej izbe je 31,50 - 191,00 Eur mesačne.

1. Celkové hodnotenie

 • A
  80%
  ŠD Budovateľská 13
 • C
  55%
  ŠD Budovateľská 31
 • C
  54%
  ŠD Urbánkova
 • C
  54%
  ŠD Boženy Němcovej
 • C
  52%
  ŠD Jedlíková 9
 • D
  52%
  ŠD Rampová
 • D
  45%
  ŠD Jedlíková 5

2. Celkový stav budovy

 • A
  80%
  ŠD Budovateľská 13
 • D
  50%
  ŠD Budovateľská 31
 • F
  28%
  ŠD Urbánkova
 • F
  30%
  ŠD Boženy Němcovej
 • E
  33%
  ŠD Jedlíková 9
 • D
  45%
  ŠD Rampová
 • F
  25%
  ŠD Jedlíková 5

3. Zariadenie izby

 • A
  80%
  ŠD Budovateľská 13
 • D
  50%
  ŠD Budovateľská 31
 • F
  28%
  ŠD Urbánkova
 • D
  45%
  ŠD Boženy Němcovej
 • D
  40%
  ŠD Jedlíková 9
 • E
  35%
  ŠD Rampová
 • F
  25%
  ŠD Jedlíková 5

4. Kvalita internetového pripojenia

 • A
  80%
  ŠD Budovateľská 13
 • D
  40%
  ŠD Budovateľská 31
 • A
  72%
  ŠD Urbánkova
 • B
  70%
  ŠD Boženy Němcovej
 • A
  77%
  ŠD Jedlíková 9
 • D
  50%
  ŠD Rampová
 • B
  68%
  ŠD Jedlíková 5

5. Hygiena (wc, kúpelňa)

 • A
  80%
  ŠD Budovateľská 13
 • D
  50%
  ŠD Budovateľská 31
 • C
  56%
  ŠD Urbánkova
 • E
  35%
  ŠD Boženy Němcovej
 • B
  62%
  ŠD Jedlíková 9
 • D
  40%
  ŠD Rampová
 • E
  34%
  ŠD Jedlíková 5

6. Spolubývajúci

 • A
  80%
  ŠD Budovateľská 13
 • B
  60%
  ŠD Budovateľská 31
 • A
  72%
  ŠD Urbánkova
 • E
  35%
  ŠD Boženy Němcovej
 • B
  63%
  ŠD Jedlíková 9
 • D
  50%
  ŠD Rampová
 • B
  60%
  ŠD Jedlíková 5

7. Súkromie

 • A
  80%
  ŠD Budovateľská 13
 • B
  60%
  ŠD Budovateľská 31
 • D
  48%
  ŠD Urbánkova
 • C
  55%
  ŠD Boženy Němcovej
 • D
  50%
  ŠD Jedlíková 9
 • D
  50%
  ŠD Rampová
 • D
  40%
  ŠD Jedlíková 5

8. Správanie personálu

 • A
  80%
  ŠD Budovateľská 13
 • B
  60%
  ŠD Budovateľská 31
 • D
  48%
  ŠD Urbánkova
 • D
  50%
  ŠD Boženy Němcovej
 • D
  48%
  ŠD Jedlíková 9
 • C
  55%
  ŠD Rampová
 • D
  40%
  ŠD Jedlíková 5

9. Krátka vzdialenosť od školy

 • A
  80%
  ŠD Budovateľská 13
 • B
  70%
  ŠD Budovateľská 31
 • B
  68%
  ŠD Urbánkova
 • A
  80%
  ŠD Boženy Němcovej
 • F
  20%
  ŠD Jedlíková 9
 • A
  80%
  ŠD Rampová
 • F
  20%
  ŠD Jedlíková 5

10. Dostupnosť supermarketu

 • A
  80%
  ŠD Budovateľská 13
 • D
  40%
  ŠD Budovateľská 31
 • B
  64%
  ŠD Urbánkova
 • A
  80%
  ŠD Boženy Němcovej
 • B
  65%
  ŠD Jedlíková 9
 • B
  65%
  ŠD Rampová
 • A
  76%
  ŠD Jedlíková 5

11. Proces získania ubytovania

 • A
  80%
  ŠD Budovateľská 13
 • B
  70%
  ŠD Budovateľská 31
 • C
  56%
  ŠD Urbánkova
 • B
  60%
  ŠD Boženy Němcovej
 • B
  63%
  ŠD Jedlíková 9
 • D
  45%
  ŠD Rampová
 • C
  59%
  ŠD Jedlíková 5

Hodnotenie stravovania

Jedálne, chuť ponúkaných jedál a celková úroveň stravovania je hodnotená známkou D - priemerné. Opýtaní študenti uvádzajú, že priemerná cena obedového menu pri započítaní dotácie od školy (zľavy poskytovanej študentom) je 1,50 - 63,00 Eur.

1. Celkové hodnotenie

 • C
  58%
  Jedáleň Vysokoškolská
 • C
  54%
  Bistro Urbánkova
 • C
  54%
  Bistro ZP Němcovej 5
 • D
  51%
  Jedáleň Němcovej 1
 • D
  50%
  Bistro Němcovej 32
 • E
  38%
  Jedáleň Jedlíkova

2. Chuť jedla

 • B
  70%
  Jedáleň Vysokoškolská
 • C
  53%
  Bistro Urbánkova
 • B
  62%
  Bistro ZP Němcovej 5
 • C
  53%
  Jedáleň Němcovej 1
 • D
  43%
  Bistro Němcovej 32
 • D
  40%
  Jedáleň Jedlíkova

3. Veľkosť porcií

 • D
  40%
  Jedáleň Vysokoškolská
 • C
  53%
  Bistro Urbánkova
 • D
  51%
  Bistro ZP Němcovej 5
 • D
  42%
  Jedáleň Němcovej 1
 • D
  51%
  Bistro Němcovej 32
 • F
  19%
  Jedáleň Jedlíkova

4. Možnosť výberu jedál

 • B
  60%
  Jedáleň Vysokoškolská
 • D
  50%
  Bistro Urbánkova
 • C
  58%
  Bistro ZP Němcovej 5
 • D
  49%
  Jedáleň Němcovej 1
 • D
  49%
  Bistro Němcovej 32
 • D
  41%
  Jedáleň Jedlíkova

5. Čakanie v rade na obed

 • B
  60%
  Jedáleň Vysokoškolská
 • D
  50%
  Bistro Urbánkova
 • F
  31%
  Bistro ZP Němcovej 5
 • D
  40%
  Jedáleň Němcovej 1
 • E
  37%
  Bistro Němcovej 32
 • F
  31%
  Jedáleň Jedlíkova

6. Hygiena v jedálni

 • B
  60%
  Jedáleň Vysokoškolská
 • C
  57%
  Bistro Urbánkova
 • C
  58%
  Bistro ZP Němcovej 5
 • C
  58%
  Jedáleň Němcovej 1
 • B
  60%
  Bistro Němcovej 32
 • D
  51%
  Jedáleň Jedlíkova

7. Správanie personálu

 • B
  60%
  Jedáleň Vysokoškolská
 • B
  63%
  Bistro Urbánkova
 • B
  64%
  Bistro ZP Němcovej 5
 • B
  64%
  Jedáleň Němcovej 1
 • C
  57%
  Bistro Němcovej 32
 • D
  49%
  Jedáleň Jedlíkova
Horúce témy

10 krokov ako zvládnuť daňové priznanie 2017

V nasledujúcih krokoch ti ukážeme postup ako úspešne zvládnuť daňové priznanie keď si študent alebo živnostník a ako požiadať o vrátenie daní.

Rómovia nás neoberajú o sociálne dávky. Je to klamstvo, tvrdia štatistiky.

Mýtus o tom, že rómovia okrádajú štát o veľké peniaze, je vyvrátený. Do rómskych osád putujú totiž len 3 percentá sociálnych dávok, zvyšnú väčšinu poberajú Slováci.
Brigády na zajtra

Pomocné práce v práčovni
4.00 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Pomocné práce s textilom
4.00 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Ukladanie a triedenie dosiek
4.50 €/hod. Senec Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Ľahké pomocné práce vo výrobe vo Vrábľoch
3.30 €/hod. Nitra Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Pomocné práce pri stavbe stageov
4.00 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes