Slovenská technická univerzita v Bratislave

Študenti hodnotili kvalitu výučby, ubytovanie, stravovanie ako aj prácu študijných referentov na svojej fakulte. Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) získala od 81 študentov celkové hodnotenie C - dobré. Zisti, čo všetko študenti STU hovoria o svojej škole.

Hodnotenie fakúlt

Študenti hodnotili spokojnosť s výučbou na jednotlivých fakultách STU a prístup študijných referentov. Výsledné hodnotenie školy je C - dobré.

1. Celkové hodnotenie

 • B
  66%
  Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
 • B
  61%
  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
 • C
  57%
  Stavebná fakulta
 • C
  56%
  Ústav manažmentu
 • C
  54%
  Fakulta informatiky a informačných technológií
 • C
  54%
  Strojnícka fakulta
 • D
  52%
  Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • D
  47%
  Fakulta architektúry

2. Spokojnosť so študijným programom

 • B
  62%
  Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
 • B
  61%
  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
 • D
  48%
  Stavebná fakulta
 • B
  60%
  Ústav manažmentu
 • C
  52%
  Fakulta informatiky a informačných technológií
 • B
  65%
  Strojnícka fakulta
 • D
  48%
  Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • D
  40%
  Fakulta architektúry

3. Možnosť slobodne vyjadriť názor

 • C
  58%
  Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
 • C
  56%
  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
 • D
  42%
  Stavebná fakulta
 • D
  40%
  Ústav manažmentu
 • C
  52%
  Fakulta informatiky a informačných technológií
 • B
  70%
  Strojnícka fakulta
 • D
  42%
  Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • F
  20%
  Fakulta architektúry

4. Prístup študijných referentov

 • B
  68%
  Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
 • C
  56%
  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
 • B
  70%
  Stavebná fakulta
 • A
  80%
  Ústav manažmentu
 • C
  57%
  Fakulta informatiky a informačných technológií
 • F
  15%
  Strojnícka fakulta
 • B
  68%
  Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • D
  47%
  Fakulta architektúry

5. Vybavenie knižnice

 • B
  63%
  Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
 • C
  54%
  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
 • C
  53%
  Stavebná fakulta
 • F
  20%
  Ústav manažmentu
 • C
  55%
  Fakulta informatiky a informačných technológií
 • D
  45%
  Strojnícka fakulta
 • E
  34%
  Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • D
  47%
  Fakulta architektúry

6. Lokalita fakulty

 • A
  78%
  Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
 • A
  76%
  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
 • A
  74%
  Stavebná fakulta
 • A
  80%
  Ústav manažmentu
 • C
  55%
  Fakulta informatiky a informačných technológií
 • A
  75%
  Strojnícka fakulta
 • B
  66%
  Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • A
  80%
  Fakulta architektúry

Hodnotenie internátov

Kvalita ubytovania na internátoch zohráva podstatnú úlohu v tom ako študenti hodnotia svoju školu a poskytované služby. Celkové hodnotenie internátov je C - dobré. Študenti uvádzajú, že priemerná cena ubytovania v 2 a 3 lôžkovej izbe je 44 - 170 Eur mesačne.

1. Celkové hodnotenie

 • B
  63%
  ŠD Mladá Garda
 • B
  61%
  ŠD Miloša Uhra v Trnave
 • C
  53%
  ŠD Mladosť
 • D
  51%
  ŠD Nikosa Belojanisa
 • D
  51%
  ŠD Jura Hronca (Bernolák)
 • D
  49%
  ŠD Dobrovičova

2. Celkový stav budovy

 • D
  45%
  ŠD Mladá Garda
 • B
  61%
  ŠD Miloša Uhra v Trnave
 • D
  43%
  ŠD Mladosť
 • D
  47%
  ŠD Nikosa Belojanisa
 • D
  44%
  ŠD Jura Hronca (Bernolák)
 • D
  40%
  ŠD Dobrovičova

3. Zariadenie izby

 • C
  56%
  ŠD Mladá Garda
 • B
  63%
  ŠD Miloša Uhra v Trnave
 • C
  52%
  ŠD Mladosť
 • D
  47%
  ŠD Nikosa Belojanisa
 • D
  51%
  ŠD Jura Hronca (Bernolák)
 • C
  55%
  ŠD Dobrovičova

4. Kvalita internetového pripojenia

 • B
  64%
  ŠD Mladá Garda
 • B
  64%
  ŠD Miloša Uhra v Trnave
 • B
  67%
  ŠD Mladosť
 • B
  60%
  ŠD Nikosa Belojanisa
 • B
  62%
  ŠD Jura Hronca (Bernolák)
 • A
  80%
  ŠD Dobrovičova

5. Hygiena (wc, kúpelňa)

 • B
  64%
  ŠD Mladá Garda
 • B
  64%
  ŠD Miloša Uhra v Trnave
 • D
  43%
  ŠD Mladosť
 • E
  33%
  ŠD Nikosa Belojanisa
 • D
  51%
  ŠD Jura Hronca (Bernolák)
 • F
  10%
  ŠD Dobrovičova

6. Spolubývajúci

 • B
  69%
  ŠD Mladá Garda
 • B
  65%
  ŠD Miloša Uhra v Trnave
 • B
  63%
  ŠD Mladosť
 • A
  73%
  ŠD Nikosa Belojanisa
 • D
  51%
  ŠD Jura Hronca (Bernolák)
 • A
  80%
  ŠD Dobrovičova

7. Súkromie

 • B
  65%
  ŠD Mladá Garda
 • B
  63%
  ŠD Miloša Uhra v Trnave
 • C
  53%
  ŠD Mladosť
 • F
  27%
  ŠD Nikosa Belojanisa
 • D
  42%
  ŠD Jura Hronca (Bernolák)
 • D
  45%
  ŠD Dobrovičova

8. Správanie personálu

 • C
  53%
  ŠD Mladá Garda
 • C
  55%
  ŠD Miloša Uhra v Trnave
 • D
  41%
  ŠD Mladosť
 • D
  40%
  ŠD Nikosa Belojanisa
 • F
  29%
  ŠD Jura Hronca (Bernolák)
 • F
  15%
  ŠD Dobrovičova

9. Krátka vzdialenosť od školy

 • B
  71%
  ŠD Mladá Garda
 • C
  56%
  ŠD Miloša Uhra v Trnave
 • B
  61%
  ŠD Mladosť
 • A
  73%
  ŠD Nikosa Belojanisa
 • A
  76%
  ŠD Jura Hronca (Bernolák)
 • B
  60%
  ŠD Dobrovičova

10. Dostupnosť supermarketu

 • A
  80%
  ŠD Mladá Garda
 • B
  69%
  ŠD Miloša Uhra v Trnave
 • B
  63%
  ŠD Mladosť
 • A
  73%
  ŠD Nikosa Belojanisa
 • C
  58%
  ŠD Jura Hronca (Bernolák)
 • A
  75%
  ŠD Dobrovičova

11. Proces získania ubytovania

 • B
  62%
  ŠD Mladá Garda
 • C
  52%
  ŠD Miloša Uhra v Trnave
 • D
  47%
  ŠD Mladosť
 • D
  40%
  ŠD Nikosa Belojanisa
 • D
  44%
  ŠD Jura Hronca (Bernolák)
 • F
  25%
  ŠD Dobrovičova

Hodnotenie stravovania

Jedálne, chuť ponúkaných jedál a celková úroveň stravovania je hodnotená známkou D - priemerné. Opýtaní študenti uvádzajú, že priemerná cena obedového menu pri započítaní dotácie od školy (zľavy poskytovanej študentom) je 1 - 5 Eur.

1. Celkové hodnotenie

 • B
  60%
  Jedáleň pri MTF, Paulínska
 • C
  57%
  Jedáleň Vazovova
 • C
  56%
  Jedáleň Miloša Uhra v Trnave
 • C
  55%
  Jedáleň Mladá garda
 • C
  54%
  Jedáleň pri SvF, Radlinského
 • C
  53%
  Jedáleň pri FEI, Ilkovičova
 • D
  45%
  Jedáleň Jura Hronca (Bernolák)
 • E
  36%
  Jedáleň Mladosť

2. Chuť jedla

 • B
  60%
  Jedáleň pri MTF, Paulínska
 • B
  60%
  Jedáleň Vazovova
 • C
  53%
  Jedáleň Miloša Uhra v Trnave
 • D
  50%
  Jedáleň Mladá garda
 • B
  62%
  Jedáleň pri SvF, Radlinského
 • D
  50%
  Jedáleň pri FEI, Ilkovičova
 • D
  46%
  Jedáleň Jura Hronca (Bernolák)
 • D
  40%
  Jedáleň Mladosť

3. Veľkosť porcií

 • B
  60%
  Jedáleň pri MTF, Paulínska
 • B
  60%
  Jedáleň Vazovova
 • C
  53%
  Jedáleň Miloša Uhra v Trnave
 • D
  40%
  Jedáleň Mladá garda
 • C
  59%
  Jedáleň pri SvF, Radlinského
 • F
  30%
  Jedáleň pri FEI, Ilkovičova
 • E
  34%
  Jedáleň Jura Hronca (Bernolák)
 • F
  27%
  Jedáleň Mladosť

4. Možnosť výberu jedál

 • B
  60%
  Jedáleň pri MTF, Paulínska
 • B
  60%
  Jedáleň Vazovova
 • D
  49%
  Jedáleň Miloša Uhra v Trnave
 • B
  60%
  Jedáleň Mladá garda
 • C
  58%
  Jedáleň pri SvF, Radlinského
 • B
  60%
  Jedáleň pri FEI, Ilkovičova
 • C
  54%
  Jedáleň Jura Hronca (Bernolák)
 • E
  33%
  Jedáleň Mladosť

5. Čakanie v rade na obed

 • B
  60%
  Jedáleň pri MTF, Paulínska
 • F
  20%
  Jedáleň Vazovova
 • C
  53%
  Jedáleň Miloša Uhra v Trnave
 • D
  50%
  Jedáleň Mladá garda
 • E
  36%
  Jedáleň pri SvF, Radlinského
 • B
  70%
  Jedáleň pri FEI, Ilkovičova
 • D
  48%
  Jedáleň Jura Hronca (Bernolák)
 • E
  33%
  Jedáleň Mladosť

6. Hygiena v jedálni

 • B
  60%
  Jedáleň pri MTF, Paulínska
 • B
  60%
  Jedáleň Vazovova
 • B
  60%
  Jedáleň Miloša Uhra v Trnave
 • B
  60%
  Jedáleň Mladá garda
 • C
  53%
  Jedáleň pri SvF, Radlinského
 • B
  60%
  Jedáleň pri FEI, Ilkovičova
 • D
  48%
  Jedáleň Jura Hronca (Bernolák)
 • D
  40%
  Jedáleň Mladosť

7. Správanie personálu

 • B
  60%
  Jedáleň pri MTF, Paulínska
 • A
  80%
  Jedáleň Vazovova
 • B
  64%
  Jedáleň Miloša Uhra v Trnave
 • B
  70%
  Jedáleň Mladá garda
 • C
  56%
  Jedáleň pri SvF, Radlinského
 • D
  50%
  Jedáleň pri FEI, Ilkovičova
 • E
  38%
  Jedáleň Jura Hronca (Bernolák)
 • D
  40%
  Jedáleň Mladosť
Horúce témy

10 krokov ako zvládnuť daňové priznanie 2017

V nasledujúcih krokoch ti ukážeme postup ako úspešne zvládnuť daňové priznanie keď si študent alebo živnostník a ako požiadať o vrátenie daní.

Rómovia nás neoberajú o sociálne dávky. Je to klamstvo, tvrdia štatistiky.

Mýtus o tom, že rómovia okrádajú štát o veľké peniaze, je vyvrátený. Do rómskych osád putujú totiž len 3 percentá sociálnych dávok, zvyšnú väčšinu poberajú Slováci.
Brigády na zajtra

Práca v sklade s automobilovými súčiastkami
4.50 €/hod. Senec Proplusco, s.r.o., pridané včera

Balenie tovaru - automobilový priemysel
3.35 €/hod. Žilina Proplusco, s.r.o., pridané včera

Pomocník pri zakladaní, archivácii dokumentov
3.70 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané včera

Pomocné práce vo výrobe
3.00 €/hod. Žilina Proplusco, s.r.o., pridané včera

Picker - práca v chladenom sklade s ovocím a zeleninou - ubytovanie ZDARMA !
3.50 €/hod. Dolný Kubín Proplusco, s.r.o., pridané včera