Čo môžeš študovať na Slovenskej technickej univerzite?

Slovenská technická univerzita ponúka štúdium zamerané na technické znalosti vo všetkých hlavných smeroch. Môžeš študovať napríklad strojníctvo, architektúru, informatiku, elektrotechniku, potravinárstvo, či chemické technológie. Viaceré študijné odbory je možné študovať aj v cudzom jazyku.

Autor Patrik Lučan dňa 17. november 2013.
Chyba v článku? Napíšte nám