Čo môžeš študovať na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite?

Univerzita SPU sa zameriava hlavne na oblasť záhradníctva, poľnohospodárstva a potravinárstva. Medzi ponúkanými študijnými odbormi nájdeš napríklad záhradnú a krajinnú architektúru, manažment rastlinnej výroby, bezpečnosť a kontrolu potravín, vinárstvo, manažment podniku, európske rozvojové programy, regionálny rozvoj, manažérstvo kvality produkcie, či techniku pre obnoviteľné zdroje energie.

Autor Patrik Lučan dňa 19. november 2013.
Chyba v článku? Napíšte nám