Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Študenti hodnotili kvalitu výučby, ubytovanie, stravovanie ako aj prácu študijných referentov na svojej fakulte. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU) získala od 73 študentov celkové hodnotenie D - priemerné. Zisti, čo všetko študenti SPU hovoria o svojej škole.

Hodnotenie fakúlt

Študenti hodnotili spokojnosť s výučbou na jednotlivých fakultách SPU a prístup študijných referentov. Výsledné hodnotenie školy je D - priemerné.

1. Celkové hodnotenie

 • B
  61%
  Fakulta biotechnológie a potravinárstva
 • B
  60%
  Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
 • C
  55%
  Fakulta ekonomiky a manažmentu
 • C
  54%
  Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
 • D
  44%
  Technická fakulta
 • D
  43%
  Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

2. Spokojnosť so študijným programom

 • B
  67%
  Fakulta biotechnológie a potravinárstva
 • D
  48%
  Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
 • C
  59%
  Fakulta ekonomiky a manažmentu
 • D
  51%
  Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
 • C
  52%
  Technická fakulta
 • D
  48%
  Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

3. Možnosť slobodne vyjadriť názor

 • C
  52%
  Fakulta biotechnológie a potravinárstva
 • B
  60%
  Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
 • E
  37%
  Fakulta ekonomiky a manažmentu
 • D
  49%
  Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
 • D
  44%
  Technická fakulta
 • E
  38%
  Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

4. Prístup študijných referentov

 • D
  48%
  Fakulta biotechnológie a potravinárstva
 • B
  65%
  Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
 • D
  46%
  Fakulta ekonomiky a manažmentu
 • D
  41%
  Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
 • E
  32%
  Technická fakulta
 • F
  25%
  Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

5. Vybavenie knižnice

 • B
  60%
  Fakulta biotechnológie a potravinárstva
 • C
  58%
  Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
 • B
  63%
  Fakulta ekonomiky a manažmentu
 • C
  53%
  Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
 • D
  48%
  Technická fakulta
 • C
  58%
  Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

6. Lokalita fakulty

 • A
  76%
  Fakulta biotechnológie a potravinárstva
 • B
  70%
  Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
 • B
  69%
  Fakulta ekonomiky a manažmentu
 • A
  73%
  Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
 • D
  44%
  Technická fakulta
 • D
  48%
  Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Hodnotenie internátov

Kvalita ubytovania na internátoch zohráva podstatnú úlohu v tom ako študenti hodnotia svoju školu a poskytované služby. Celkové hodnotenie internátov je C - dobré. Študenti uvádzajú, že priemerná cena ubytovania v 2 a 3 lôžkovej izbe je 33,60 - 90,00 Eur mesačne.

1. Celkové hodnotenie

 • B
  66%
  ŠD Akademická ulica
 • C
  58%
  ŠD Mladosť
 • C
  53%
  ŠD Antona Bernoláka (Nová Doba)
 • E
  36%
  ŠD Poľnohospodár

2. Celkový stav budovy

 • A
  73%
  ŠD Akademická ulica
 • C
  54%
  ŠD Mladosť
 • D
  51%
  ŠD Antona Bernoláka (Nová Doba)
 • F
  30%
  ŠD Poľnohospodár

3. Zariadenie izby

 • A
  73%
  ŠD Akademická ulica
 • D
  42%
  ŠD Mladosť
 • E
  39%
  ŠD Antona Bernoláka (Nová Doba)
 • F
  10%
  ŠD Poľnohospodár

4. Kvalita internetového pripojenia

 • B
  70%
  ŠD Akademická ulica
 • B
  70%
  ŠD Mladosť
 • C
  58%
  ŠD Antona Bernoláka (Nová Doba)
 • F
  20%
  ŠD Poľnohospodár

5. Hygiena (wc, kúpelňa)

 • A
  75%
  ŠD Akademická ulica
 • E
  37%
  ŠD Mladosť
 • D
  40%
  ŠD Antona Bernoláka (Nová Doba)
 • F
  1%
  ŠD Poľnohospodár

6. Spolubývajúci

 • A
  73%
  ŠD Akademická ulica
 • B
  64%
  ŠD Mladosť
 • B
  62%
  ŠD Antona Bernoláka (Nová Doba)
 • F
  30%
  ŠD Poľnohospodár

7. Súkromie

 • B
  60%
  ŠD Akademická ulica
 • D
  41%
  ŠD Mladosť
 • E
  39%
  ŠD Antona Bernoláka (Nová Doba)
 • F
  10%
  ŠD Poľnohospodár

8. Správanie personálu

 • F
  30%
  ŠD Akademická ulica
 • C
  56%
  ŠD Mladosť
 • D
  46%
  ŠD Antona Bernoláka (Nová Doba)
 • D
  50%
  ŠD Poľnohospodár

9. Krátka vzdialenosť od školy

 • B
  70%
  ŠD Akademická ulica
 • A
  76%
  ŠD Mladosť
 • B
  72%
  ŠD Antona Bernoláka (Nová Doba)
 • A
  80%
  ŠD Poľnohospodár

10. Dostupnosť supermarketu

 • A
  78%
  ŠD Akademická ulica
 • A
  79%
  ŠD Mladosť
 • B
  66%
  ŠD Antona Bernoláka (Nová Doba)
 • B
  70%
  ŠD Poľnohospodár

11. Proces získania ubytovania

 • C
  58%
  ŠD Akademická ulica
 • C
  59%
  ŠD Mladosť
 • C
  56%
  ŠD Antona Bernoláka (Nová Doba)
 • B
  60%
  ŠD Poľnohospodár

Hodnotenie stravovania

Jedálne, chuť ponúkaných jedál a celková úroveň stravovania je hodnotená známkou D - priemerné. Opýtaní študenti uvádzajú, že priemerná cena obedového menu pri započítaní dotácie od školy (zľavy poskytovanej študentom) je 1,20 - 4,00 Eur.

1. Celkové hodnotenie

 • D
  49%
  Jedáleň Mladosť
 • E
  37%
  Jedáleň Antona Bernoláka

2. Chuť jedla

 • D
  45%
  Jedáleň Mladosť
 • E
  38%
  Jedáleň Antona Bernoláka

3. Veľkosť porcií

 • C
  53%
  Jedáleň Mladosť
 • D
  42%
  Jedáleň Antona Bernoláka

4. Možnosť výberu jedál

 • D
  50%
  Jedáleň Mladosť
 • D
  51%
  Jedáleň Antona Bernoláka

5. Čakanie v rade na obed

 • D
  47%
  Jedáleň Mladosť
 • E
  34%
  Jedáleň Antona Bernoláka

6. Hygiena v jedálni

 • D
  43%
  Jedáleň Mladosť
 • F
  28%
  Jedáleň Antona Bernoláka

7. Správanie personálu

 • C
  57%
  Jedáleň Mladosť
 • F
  29%
  Jedáleň Antona Bernoláka
Horúce témy

10 krokov ako zvládnuť daňové priznanie 2017

V nasledujúcih krokoch ti ukážeme postup ako úspešne zvládnuť daňové priznanie keď si študent alebo živnostník a ako požiadať o vrátenie daní.

Rómovia nás neoberajú o sociálne dávky. Je to klamstvo, tvrdia štatistiky.

Mýtus o tom, že rómovia okrádajú štát o veľké peniaze, je vyvrátený. Do rómskych osád putujú totiž len 3 percentá sociálnych dávok, zvyšnú väčšinu poberajú Slováci.
Brigády na zajtra

Pomocné práce v práčovni
4.00 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Pomocné práce s textilom
4.00 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Ukladanie a triedenie dosiek
4.50 €/hod. Senec Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Ľahké pomocné práce vo výrobe vo Vrábľoch
3.30 €/hod. Nitra Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Pomocné práce pri stavbe stageov
4.00 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes