Brigáduješ alebo pracuješ popri škole?
Vyskúšaj apku daňového priznania pre študentov ešte dnes.
Daňové priznanie zadarmo

Ako sme postupovali pri zostavovaní rebríčka poplatkov na VŠ pre rok 2014

Snáď každý maturant, ktorý chce pokračovať v štúdiu na vysokej škole by rád vedel koľko stojí takéto štúdium.

Snáď každý maturant, ktorý chce pokračovať v štúdiu na vysokej škole by rád vedel koľko stojí takéto štúdium. S touto myšlienkou sme začínali v roku 2012 prvý prieskum nákladov bežného študenta na VŠ. Podarilo sa a prieskum považujeme za jeden z našich najväčších úspechov. Nakoľko čísla sa z roka na rok menia, rozhodli sme sa zrealizovať po dvoch rokoch prieskum znovu.

Konkrétnejšie a presnejšie

Kým v predošlom prieskume sme počítali priemerné hodnoty zo všetkých získaných údajov, v súčasnosti sme sa zamerali na oveľa konkrétnejší model. Z ankety, ktorú sme realizovali začiatkom akademického roka 2013/2014 sme zistili, že drvivá väčšina študentov je ubytovaných v izbách s 2 alebo 3 lôžkami. Viac alebo menej lôžkové izby sú vo výrazne nižšom zastúpení. Náš modelový príklad sme teda formulovali nasledovne:

  • študent denného štúdia VŠ študujúci v prezenčnej forme
  • je prvák - jeho nákladmi sú aj poplatky za prijímacie konanie a zápis
  • študuje mimo domu - je ubytovaný na internáte v 2-lôžkovej izbe
  • internát je od školy vzdialený - denne jazdí mestskou hromadnou dopravou
  • stravuje sa v školskej jedálni, škola finančne dotuje obedy

Čo sme nezapočítali

Do nákladov študenta sme nezapočítali výdavky, ktoré vychádzajú z jeho individuálnych potrieb alebo študijného zamerania ako napr. kúpa literatúry, teplá večera, cestovné z internátu domov, účty za mobil, či zábavu.

Aktuálne výsledky prieskumu pre rok 2014 ako aj výšku poplatkov a školného na vysokých školách nájdeš na stránke Rebríček nákladov študenta na VŠ.

Radšej počítať viac ako menej

Vždy je lepšie, ak vo svojom rozpočte počítame s vyššími výdavkami. Ak by sme počítali s najlacnejšou možnosťou, mohli by sme byť realitou veľmi nepríjemne prekvapení. Preto sme sa snažili rebríček nákladov zostaviť s ohľadom na vyššie sumy, napr. ubytovanie v 2-lôžkových izbách (namiesto lacnejších izieb), počítanie priemernej ceny obedového menu pomocou metodiky zlatého rezu, cestovanie MHD na všetky pásma v meste. Uvedomujeme si, že prieskum je iba názornou ukážkou a individuálne situácie študentov sú vždy odlišné.

Ako sme postupovali pri výpočte

Poplatky za ubytovanie na internáte a stravovanie sú rôznorodé. Je pomerne bežné, že za 2-lôžkovú izbu platí študent o niekoľko desiatok Eur viac ako jeho spolužiak na inom internáte. Súvisí to nielen s prevádzkou samotného internátu ale aj ponúkaným komfortom a tým, či je budova zrekonštruovaná. Medzi internátne izby sme nezaradili apartmány, nakoľko ide o výnimočne poskytované ubytovanie v nadštandardnej kvalite. Keďže náklady na ubytovanie a stravovanie sú odlišné, počítali sme priemerné hodnoty. Pri počítaní priemeru sme použili matematickú metódu zlatého pomeru, golden ratio. Táto metóda nepočíta priemernú strednú hodnotu tak ako poznáme z aritmetického priemeru, ale prikláňa sa viac k vyššej hodnote. Tým sa zabezpečí, že nami uvádzaná cena za štúdium sa bude týkať väčšiny študentov.

Rozdielnosti

V prípade Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši sme do nákladov študenta nezapočítali cestovné MHD, pretože štúdium na tejto škole poskytuje celé zázemie (ubytovanie, stravu) v areáli školy a teda študenti nie sú povinní dochádzať do školy. Taktiež upozorňujeme na fakt, že štúdium na tejto škole je spojené s výkonom profesionálnej vojenskej služby, náklady študentov v plnom rozsahu hradí štát a študenti sú ako profesionálni vojaci platení za svoju službu.
 

Prístup vysokých škôl k poskytovaniu informácií

Pri zostavovaní rebríčka a údajov o školách a internátoch sme vychádzali z oficiálnych a verejne dostupných dokumentov publikovaných jednotlivými školami. Okrem toho bolo potrebné individuálne kontaktovať viaceré školy za účelom upresnenia informácií. Jedinou školou, ktorej pracovníci neboli ochotní poskytnúť informácie ohľadne možností a cien ubytovania je Slovenská zdravotnícka univerzita. Týmto ďakujeme všetkým ostatným pracovníkom škôl, ktorí nám ochotne vyšli v ústrety a študentom SZU, ktorí taktiež pomáhali pri získavaní údajov.

Horúce témy

10 krokov ako zvládnuť daňové priznanie 2019

V nasledujúcih krokoch ti ukážeme postup ako úspešne zvládnuť daňové priznanie študenta a ako požiadať o vrátenie daní do konca marca 2019.

Rómovia nás neoberajú o sociálne dávky. Nezmysel, tvrdia štatistiky.

Mýtus o tom, že rómovia okrádajú štát o veľké peniaze, je vyvrátený. Do rómskych osád putujú totiž len 3 percentá sociálnych dávok, zvyšnú väčšinu poberajú Slováci.