Snáď každý maturant, ktorý chce pokračovať v štúdiu na vysokej škole by rád vedel koľko stojí takéto štúdium. S touto myšlienkou sme začínali v roku 2012 prvý prieskum nákladov bežného študenta na VŠ. Podarilo sa a prieskum považujeme za jeden z našich najväčších úspechov. Nakoľko čísla sa z roka na rok menia, rozhodli sme sa zrealizovať po dvoch rokoch prieskum znovu.

Konkrétnejšie a presnejšie

Kým v predošlom prieskume sme počítali priemerné hodnoty zo všetkých získaných údajov, v súčasnosti sme sa zamerali na oveľa konkrétnejší model. Z ankety, ktorú sme realizovali začiatkom akademického roka 2013/2014 sme zistili, že drvivá väčšina študentov je ubytovaných v izbách s 2 alebo 3 lôžkami. Viac alebo menej lôžkové izby sú vo výrazne nižšom zastúpení. Náš modelový príklad sme teda formulovali nasledovne:

  • študent denného štúdia VŠ študujúci v prezenčnej forme
  • je prvák - jeho nákladmi sú aj poplatky za prijímacie konanie a zápis
  • študuje mimo domu - je ubytovaný na internáte v 2-lôžkovej izbe
  • internát je od školy vzdialený - denne jazdí mestskou hromadnou dopravou
  • stravuje sa v školskej jedálni, škola finančne dotuje obedy

Čo sme nezapočítali

Do nákladov študenta sme nezapočítali výdavky, ktoré vychádzajú z jeho individuálnych potrieb alebo študijného zamerania ako napr. kúpa literatúry, teplá večera, cestovné z internátu domov, účty za mobil, či zábavu.

Aktuálne výsledky prieskumu pre rok 2014 ako aj výšku poplatkov a školného na vysokých školách nájdeš na stránke Rebríček nákladov študenta na VŠ.

Radšej počítať viac ako menej

Vždy je lepšie, ak vo svojom rozpočte počítame s vyššími výdavkami. Ak by sme počítali s najlacnejšou možnosťou, mohli by sme byť realitou veľmi nepríjemne prekvapení. Preto sme sa snažili rebríček nákladov zostaviť s ohľadom na vyššie sumy, napr. ubytovanie v 2-lôžkových izbách (namiesto lacnejších izieb), počítanie priemernej ceny obedového menu pomocou metodiky zlatého rezu, cestovanie MHD na všetky pásma v meste. Uvedomujeme si, že prieskum je iba názornou ukážkou a individuálne situácie študentov sú vždy odlišné.

Ako sme postupovali pri výpočte

Poplatky za ubytovanie na internáte a stravovanie sú rôznorodé. Je pomerne bežné, že za 2-lôžkovú izbu platí študent o niekoľko desiatok Eur viac ako jeho spolužiak na inom internáte. Súvisí to nielen s prevádzkou samotného internátu ale aj ponúkaným komfortom a tým, či je budova zrekonštruovaná. Medzi internátne izby sme nezaradili apartmány, nakoľko ide o výnimočne poskytované ubytovanie v nadštandardnej kvalite. Keďže náklady na ubytovanie a stravovanie sú odlišné, počítali sme priemerné hodnoty. Pri počítaní priemeru sme použili matematickú metódu zlatého pomeru, golden ratio. Táto metóda nepočíta priemernú strednú hodnotu tak ako poznáme z aritmetického priemeru, ale prikláňa sa viac k vyššej hodnote. Tým sa zabezpečí, že nami uvádzaná cena za štúdium sa bude týkať väčšiny študentov.

Rozdielnosti

V prípade Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši sme do nákladov študenta nezapočítali cestovné MHD, pretože štúdium na tejto škole poskytuje celé zázemie (ubytovanie, stravu) v areáli školy a teda študenti nie sú povinní dochádzať do školy. Taktiež upozorňujeme na fakt, že štúdium na tejto škole je spojené s výkonom profesionálnej vojenskej služby, náklady študentov v plnom rozsahu hradí štát a študenti sú ako profesionálni vojaci platení za svoju službu.
 

Prístup vysokých škôl k poskytovaniu informácií

Pri zostavovaní rebríčka a údajov o školách a internátoch sme vychádzali z oficiálnych a verejne dostupných dokumentov publikovaných jednotlivými školami. Okrem toho bolo potrebné individuálne kontaktovať viaceré školy za účelom upresnenia informácií. Jedinou školou, ktorej pracovníci neboli ochotní poskytnúť informácie ohľadne možností a cien ubytovania je Slovenská zdravotnícka univerzita. Týmto ďakujeme všetkým ostatným pracovníkom škôl, ktorí nám ochotne vyšli v ústrety a študentom SZU, ktorí taktiež pomáhali pri získavaní údajov.

Autor Patrik Lučan dňa 18. február 2014.
Chyba v článku? Napíšte nám