Čo môžeš študovať na Katolíckej univerzite?

Na Katolíckej univerzite môžeš získať vzdelanie humanitného a zdravotníckeho zamerania. Medzi ponúkanými študijnými odbormi nájdeš napríklad žurnalistiku, anglický a nemecký jazyk, pedagogiku, učiteľstvo, fyzioterapiu, verejné zdravotníctvo, sociálnu prácu, katolícku teológiu, či náuku o rodine. 

Autor Patrik Lučan dňa 19. november 2013.
Chyba v článku? Napíšte nám