Taliansko môže byť pre teba štartom nielen k lepšiemu vzdelaniu. Uvažuješ nad štúdiom v Taliansku, ale nevieš ako prebieha zápis, ako získať štipendium, alebo kde sa ubytovať? Pozri si stručný prehľad všetkých možností.

Prečo ísť študovať do Talianska?

Vzdelanie na talianských vysokých školách ponúka kvalitnejšie vzdelanie (najmä v humanitných odboroch) a lepšiu pripravenosť vyučujúcich. Treba však počítať s tým, že aj nároky na študentov sú vysoké a vedomosti študentov sa posudzujú prísnejšie.

Ako sa prihlásiť na štúdium

Pred odchodom do Talianska sa treba vopred informovať na vybranej univerzite, aké dokumenty sú potrebné na zápis a na podanie žiadosti o štipendium. Ďalej treba navštíviť Taliansku ambasádu v Bratislave, kde vám podajú ostatné informácie o potrebných dokumentoch a o postupe pri ich vybavovaní. Doteraz bol na zápis na školu potrebný preklad maturitného vysvedčenia s prepočitaním “slovenských” známok na “talianske”. Ďalej je treba vybaviť potvrdenie o celkovom príjme rodičov a preklad týchto tlačív do taliančiny súdnym prekladateľom. Potvrdenie o príjme preložené do taliančiny je potom potrebné overiť Apostillou na krajskom súde. Takto overný príjem rodiny, originál a jednu kópiu, je treba následne spolu s čestným vyhlásením o zložení rodiny a fotokópiou pasu alebo občianskeho preukazu doniesť na ambasádu. Stretnutie je nutné dopredu dohodnúť. Na základe týchto dokumentov vydá potom ambasáda potvrdenie o výške príjmu rodiny dotyčného žiadateľa.
Takto ambasádou vyhotovený dokument o príjme rodiny sa dokladá pri zápise na univerzitu, kde na jeho základe rozhodnú o výške vášho školného, ale aj pri žiadosti o štipendium.

Ubytovanie

Každá univerzita ponúka študentom vlastné internáty. Či sa ti oplatí využiť univerzitné ubytovanie je však najmä otázkou príjmu. Rovnako ako výška školného a štipendia, aj poplatky za internát sú totiž vymerané na základe doloženého príjmu rodiny. Ak patríš do vysokej príjmovej kategórie, internátne ubytovanie ťa môže vyjsť tak draho, že sa ti môže viac oplatiť podnájom. Napríklad, podnájom v 2-izbovej izbe v Miláne stojí približne 350 eur mesačne, zatiaľ čo bývanie v samostatnej izbe ťa môže výjsť na 450 až 550 eur. 

Financovanie štúdia, štipendiá

Systém financovania a podpory študentov je v Taliansku výrazne odlišný od slovenských pomerov. Každá univerzita si stanovuje vlastné kritériá ako aj výšku podpory. Pred výberom školy a nástupom na štúdium je preto potrebné dôkladne naštudovať informácie, ktoré sú ponúknuté na webových stránkach školy.

Štipendium

Žiadosti o štipendiá sa podávajú väčšinou od júla do konca septembra a ich výška závisi od univerzity a regiónu, v ktorej sa univerzita nachádza a od od spomínanej príjmovej skupiny, do ktorej patríš. Štipendium väčšinou zahŕňa odpustenie školného, bezplatné stravovanie v školskej jedálni a poskytnutie priamej finančnej pomoci (výška závisí od všetkých vyššie uvedených faktorov, môže sa pohybovať na úrovni 3-tisíc eur ročne). Kažý rok je počet štipendií obmedzený. Ak je viac žiadateľov, ktorí majú nárok na štipendium ako dovoľuje finančný rozpočet univerzity, žiadatelia s najvyššími príjmami štipendium nemusia získať.

Študentská pôžička

Slovensko ponúka aj študentom na zahraničných univerzitách podporu v podobe študentskej pôžičky. Počas jedného akademického roka tak môžeš získať naviac 3.000 eur v podobe lacnej a ľahko dostupnej študentskej pôžičky. Počas svojho štúdia na VŠ neplatíš, splácať pôžičku začínaš až po ukončení vysokoškolského štúdia. Na získanie pôžičky ti stačí doklad o návšteve školy a vyplnená žiadosť. Všetky potrebné informácie nájdeš na stránke Študentská pôžička.

Študijné výsledky sa počítajú

V Taliansku je kladený veľký dôraz na skutočné študijné výsledky a nielen na to, či si získal vysokoškolský titul. Známky, ktoré študent za jednoltivé skúšky dostane, ovplyvňujú možnosť dostať štipendium, záverečné hodnotenie štúdia ako aj budúce pracovné uplatnenie. Výsledná známka z diplomu sa totiž v Taliansku píše do životopisu a pri porovnávaní uchádzačov o zamestnanie sa na ňu berie ohľad.

Slovník talianských pojmov

borsa di studio - štipendium
dichiarazione dei redditi - potvrdenie o výške príjmu
autocertificazione - čestné vyhlásenie
requisito di merito - požadovaný prospech
idoneo non beneficiario - študent s nárokom na štipendium, na ktorého štipendium nevyšlo

Ďalšie informácie

Štúdium v Taliansku môže zmeniť tvoj život. Preto hľadaj informácie, pýtaj sa a naber odvahu vykročiť do sveta. Oficiálne informácie o štúdiu, vzor vyhlásenia o príjme rodiny, ako aj zoznam súdnych prekladateľov nájdeš na webovej stránke Talianskeho veľvyslanectva na Slovensku. V prípade bližších otázok ti pracovníci veľvyslanectva ponúknu informácie telefonicky alebo osobne v Bratislave. Pracovníci komunikujú v taliančine ako aj v slovenčine.

Ďalším dobrým zdrojom pre získanie informácií o štúdiu sú komunity Slovákov študujúcich v Taliansku. Toto sú názvy skupín na Facebooku:

  • Slovenky a Slovaci v Taliansku
  • Slováci a Česi v Ríme
  • Slovaci v Milane

Autor Patrik Lučan dňa 17. marec 2014.
Chyba v článku? Napíšte nám