Čo môžeš študovať na Akadémii umení?

Akadémia umení sa zameriava na rozvíjanie talentu a tvorivosti v umeleckej tvorbe. Medzi ponúkanými študijnými odbormi nájdeš napríklad filmovú a dokumentárnu tvorbu, herectvo, divadelný manažment, orchestrálne nástroje, sochárstvo či maľbu.

Autor Patrik Lučan dňa 17. august 2014.
Chyba v článku? Napíšte nám