Je to výzva na skutočné dobrodružstvo! V zahraničí máš príležitosť zdokonaliť sa v cudzom jazyku, spoznať odlišnú kultúru a spôsob myslenia. Svet tam vonku je úplne iný na aký si zvyknutý na Slovensku. Mesiace a roky strávené v zahraničí ti môžu nielen zmeniť pohľad na svet, ale odhaliť tvoje skryté schopnosti, či nájsť si kamarátov z celého sveta. Je to o schopnosti prekonať samého seba, máš na to.

Príležitosti

  • získaš sebadôveru, zážitky a priateľov z celého sveta
  • naučíš sa plynulo hovoriť cudzím jazykom
  • spoznáš cudziu kultúru a zvyky
  • môžeš mať lepšie platené pracovné miesto

Povinnosti

  • intenzívne sa musíš učiť cudzí jazyk, bez tejto znalosti môžeš pracovať ako robotník na stavbe, ďalej to však nedotiahneš
  • zorientuj sa v sociálnom systéme danej krajiny (pracovné povolenia, poistenie,...)
  • akceptuj zvyklosti a spôsob komunikácie ľudí v danej krajine, musíš sa vedieť prispôsobiť

Na pobyt v zahraničí sa treba pripraviť niekoľko mesiacov vopred. Na vstup do niektorých krajín treba mať okrem dostatku peňazí aj vstupné víza. Práca sa v zahraničí tiež nehľadá zakaždým ľahko. Najistejšou voľbou je zapojiť sa do programov Work and Travel alebo Au-Pair, kde ti sprostredkovateľská agentúra dohodne pracovnú pozíciu. Za každých okolností počítaj s kúpou spiatočnej letenky. Ak chceš vycestovať na vlastnú päsť, počítaj taktiež s tým, že potrebuješ zaplatiť ubytovanie na prvé 2 až 3 mesiace a lístky na mestskú dopravu. V krajinách Európskej únie sa môžeš slobodne zamestnať, stačí ti občiansky preukaz.

Zuzkin príbeh - AuPair

Zuzka sa rozhodla absolvovať ročný pobyt v USA, ktorý jej sprostredkovala agentúra. Jej nákladmi boli poplatky za víza a vstupný poplatok agentúre, ktoré sa jej vrátili do troch mesiacov.

Vstupné náklady: 600 €

Petrov príbeh

Peter sa rozhodol sám vycestovať za prácou do Londýna. Dva mesiace mu trvalo, kým si našiel prácu v kaviarni. Do prvej výplaty žil zo svojich úspor. Hradil si letenku, trojmesačný podnájom (3x300 libier), cestovné na metro (3x130 libier) a stravovanie (varil si doma). Vstupné náklady sa mu vrátili po troch mesiacoch práce.

Vstupné náklady: 2.000 €
Mesačný príjem: 1.100 €

Daj LIKE na Facebook ak sa ti táto cesta páči!

Autor Patrik Lučan dňa 16. február 2013.
Chyba v článku? Napíšte nám