Od človeka s diplomom sa očakáva, že je nielen vzdelaný ale aj samostatný a dokáže zvládať stresové situácie. Dobrý plat ti nikto nedá za diplom z výšky! Ak chceš iba papier, radšej na školu ani nechoď, je to potom strata času. Vysoká škola je príležitosť, nezaručí ti však istotu dobrého štartu do života.

Príležitosti

  • môžeš študovať študijný odbor, bez ohľadu na to, akú máš strednú školu
  • ísť do zahraničia na polročný alebo ročný študijný pobyt
  • získaš perspektívu lepšie plateného pracovného miesta po škole
  • spoločenská prestíž

Povinnosti

  • vyber si perspektívny odbor, nielen školu, ktorou prelezeš
  • makaj na sebe a na svojom vzdelaní
  • popri škole získaj pracovnú prax, pretože bez praxe sa ťažko uplatníš

Pri plánovaní štúdia na vysokej škole treba počítať s mesačnými výdavkami približne 250 €. V tom je zahrnuté ubytovanie na internáte, alebo v podnájme, cestovné na MHD, obedy a večere. Taktiež treba počítať s kúpou kníh a pomôcok potrebných ku štúdiu. Na výške na rozdiel od strednej školy máš však viac možností ako získať peniaze, štipendiá, študentské pôžičky, stáže, brigády, či práca na skrátený úväzok.

Jankin príbeh

Janka študuje VŠ v Nitre, kde býva na internáte. Rodičia jej na školu nedokážu príliš veľa peňazí poskytnúť, takže väčšinu príjmov si zabezpečuje sama. Získala sociálne štipendium, zobrala si študentskú pôžičku a popri škole brigáduje. S týmito peniazmi môže nielen študovať ale pridať sa k spolužiakom keď organizujú krúžkovice a chodbovice.

Mesačné výdavky: 240 €
Mesačné príjmy: 260 €