Rodič by mal na mňa platiť výživné, ale nerobí tak. Čo mám robiť, aby mi výživné nebolo započítané do príjmov?

Ak si po rozvode rodičov zverený do starostlivosti jedného z nich, ten druhý by ti mal vyplácať výživné. Ak si tvoj rodič túto povinnosť neplní, môže ti skomplikovať priznanie sociálneho štipendia...

Ak si po rozvode rodičov zverený do starostlivosti jedného z nich, ten druhý by ti mal vyplácať výživné, alebo súdom určené náhradné výživné. Ak si tvoj rodič túto povinnosť neplní, môže ti skomplikovať priznanie sociálneho štipendia. Riešením je podať trestné oznámenie na rodiča pre neplnenie si povinnosti platiť výživné. Potvrdenie zo súdu o podaní trestného oznámenia, resp. záverečné uznesenie súdu, ti bude potom slúžiť ako potvrdenie o tom, že tento príjem nemáš.

Horúce témy

10 krokov ako zvládnuť daňové priznanie 2019

V nasledujúcih krokoch ti ukážeme postup ako úspešne zvládnuť daňové priznanie študenta a ako požiadať o vrátenie daní do konca marca 2019.

Rómovia nás neoberajú o sociálne dávky. Nezmysel, tvrdia štatistiky.

Mýtus o tom, že rómovia okrádajú štát o veľké peniaze, je vyvrátený. Do rómskych osád putujú totiž len 3 percentá sociálnych dávok, zvyšnú väčšinu poberajú Slováci.