Ak si po rozvode rodičov zverený do starostlivosti jedného z nich, ten druhý by ti mal vyplácať výživné, alebo súdom určené náhradné výživné. Ak si tvoj rodič túto povinnosť neplní, môže ti skomplikovať priznanie sociálneho štipendia. Riešením je podať trestné oznámenie na rodiča pre neplnenie si povinnosti platiť výživné. Potvrdenie zo súdu o podaní trestného oznámenia, resp. záverečné uznesenie súdu, ti bude potom slúžiť ako potvrdenie o tom, že tento príjem nemáš.

Autor Patrik Lučan dňa 11. marec 2013.
Chyba v článku? Napíšte nám