Kalkulačka sociálneho štipendia, ktorú prevádzkujeme, je navrhnutá na základe Vyhlášky ministerstva školstva o sociálnom štipendiu pre študentov VŠ. Jej presnosť závisí najmä od toho, či zadáš pravdivé a presné údaje. Študijný referent môže pri zisťovaní tvojej sociálnej situácie odhaliť skutočnosti, ktoré ovplyvnia výsledok prepočtu štipendia. Rodinné vzťahy sú neraz dosť komplikované a naše vnímanie vzťahov môže byť odlišné od toho, ako tieto vzťahy posudzuje zákon a ako k nim následne pristúpi študijný referent. Akákoľvek, aj drobná zmena, ovplyvní výsledok prepočtu štipendia. Iba pri správnom zadaní údajov kalkulačka poskytne hodnoverný výsledok.

Sociálne štipendium je určené tým študentom, ktorí majú v rodine zlú finančnú situáciu, ktorá by im neraz mohla znemožniť štúdium na vysokej škole. V takýchto prípadoch vždy odporúčame navštíviť študijného referenta na škole zodpovedného za agendu sociálneho štipendia a osobne s ním prekonzultovať svoju situáciu.

Máš nárok na štipendium?
Vypočítaj si v Online kalkulačke

Autor Patrik Lučan dňa 9. január 2017.
Chyba v článku? Napíšte nám