Nebývam v jednej domácnosti s rodičmi a mám na to dôkaz v podobe notárskej zápisnice. Prečo to študijnému oddeleniu nestačí?

Notárska zápisnica je verejná listina, takže platí to, čo uvádza, pokiaľ sa nepreukáže opak. Najčastejšie notárska zápisnica slúži ako dôkaz, že študent nežije v jednej domácnosti so svojimi rodičmi.

Notárska zápisnica je verejná listina, takže platí to, čo uvádza, pokiaľ sa nepreukáže opak. Najčastejšie notárska zápisnica slúži ako dôkaz, že študent nežije v jednej domácnosti so svojimi rodičmi. Ministerstvo školstva SR si dňa 22. 7. 2011 vyžiadalo stanovisko z notárskej komory či osvedčenie notára uvedené v notárskej zápisnici o osvedčení inej skutočnosti podľa § 56 ods. 1/i Not. Poriadku má byť chápané, ako potvrdenie, že študent túto skutočnosť vyhlásil pred notárom, alebo tým notár potvrdzuje samotnú skutočnosť, že študent netvorí spoločnú domácnosť so svojimi rodičmi. Stanovisko notárskej komory znie nasledovne: V tomto prípade notár osvedčuje len tú skutočnosť, že účastník urobil pred ním predmetné vyhlásenie. Neskúma či sa vyhlásenie zakladá na pravde. Ak by sa v budúcnosti preukázal opak, slúži notárska zápisnica na potvrdenie, že účastník niekedy takéto vyhlásenie urobil.

Horúce témy

10 krokov ako zvládnuť daňové priznanie 2017

V nasledujúcih krokoch ti ukážeme postup ako úspešne zvládnuť daňové priznanie keď si študent alebo živnostník a ako požiadať o vrátenie daní.

Rómovia nás neoberajú o sociálne dávky. Je to klamstvo, tvrdia štatistiky.

Mýtus o tom, že rómovia okrádajú štát o veľké peniaze, je vyvrátený. Do rómskych osád putujú totiž len 3 percentá sociálnych dávok, zvyšnú väčšinu poberajú Slováci.
Brigády na zajtra

Skenovanie a príprava kníh
3.50 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Prebaľovanie plastových výrobkov
4.50 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Stěhování
100.00 €/hod. Praha Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Vychystanie tovaru - distribúcia
4.50 €/hod. Nitra Študentský servis, s.r.o., pridané dnes

Kontrola kvality - automobilový priemysel
3.40 €/hod. Žilina Proplusco, s.r.o., pridané dnes