Notárska zápisnica je verejná listina, takže platí to, čo uvádza, pokiaľ sa nepreukáže opak. Najčastejšie notárska zápisnica slúži ako dôkaz, že študent nežije v jednej domácnosti so svojimi rodičmi. Ministerstvo školstva SR si dňa 22. 7. 2011 vyžiadalo stanovisko z notárskej komory či osvedčenie notára uvedené v notárskej zápisnici o osvedčení inej skutočnosti podľa § 56 ods. 1/i Not. Poriadku má byť chápané, ako potvrdenie, že študent túto skutočnosť vyhlásil pred notárom, alebo tým notár potvrdzuje samotnú skutočnosť, že študent netvorí spoločnú domácnosť so svojimi rodičmi. Stanovisko notárskej komory znie nasledovne: V tomto prípade notár osvedčuje len tú skutočnosť, že účastník urobil pred ním predmetné vyhlásenie. Neskúma či sa vyhlásenie zakladá na pravde. Ak by sa v budúcnosti preukázal opak, slúži notárska zápisnica na potvrdenie, že účastník niekedy takéto vyhlásenie urobil.

Autor Patrik Lučan dňa 16. február 2013.
Chyba v článku? Napíšte nám