Brigáduješ alebo pracuješ popri škole?
Daňové priznanie hravo zvládneš s touto apkou.
Vytvor si daňové priznanie

Nebývam v jednej domácnosti s rodičmi a mám na to dôkaz v podobe notárskej zápisnice. Prečo to študijnému oddeleniu nestačí?

Notárska zápisnica je verejná listina, takže platí to, čo uvádza, pokiaľ sa nepreukáže opak. Najčastejšie notárska zápisnica slúži ako dôkaz, že študent nežije v jednej domácnosti so svojimi rodičmi.

Notárska zápisnica je verejná listina, takže platí to, čo uvádza, pokiaľ sa nepreukáže opak. Najčastejšie notárska zápisnica slúži ako dôkaz, že študent nežije v jednej domácnosti so svojimi rodičmi. Ministerstvo školstva SR si dňa 22. 7. 2011 vyžiadalo stanovisko z notárskej komory či osvedčenie notára uvedené v notárskej zápisnici o osvedčení inej skutočnosti podľa § 56 ods. 1/i Not. Poriadku má byť chápané, ako potvrdenie, že študent túto skutočnosť vyhlásil pred notárom, alebo tým notár potvrdzuje samotnú skutočnosť, že študent netvorí spoločnú domácnosť so svojimi rodičmi. Stanovisko notárskej komory znie nasledovne: V tomto prípade notár osvedčuje len tú skutočnosť, že účastník urobil pred ním predmetné vyhlásenie. Neskúma či sa vyhlásenie zakladá na pravde. Ak by sa v budúcnosti preukázal opak, slúži notárska zápisnica na potvrdenie, že účastník niekedy takéto vyhlásenie urobil.

Horúce témy

10 krokov ako zvládnuť daňové priznanie 2020

V nasledujúcih krokoch ti ukážeme postup ako úspešne zvládnuť daňové priznanie študenta a ako požiadať o vrátenie daní do konca marca 2020.

Rómovia nekradnú sociálne dávky, tvrdia štatistiky.

Do rómskych osád putujú len 3 percentá sociálnych dávok, zvyšnú väčšinu poberajú Slováci.