Brigáduješ alebo pracuješ popri škole?
Daňové priznanie hravo zvládneš s touto apkou.
Vytvor si daňové priznanie

Aký musím mať dostatočný príjem na to, aby som nebol posudzovaný s rodičmi, s ktorými nežijem?

Jednou z podmienok na to, aby mohol byť študent posudzovaný samostatne pri výpočte sociálneho štipendia, je preukázať dostatočný príjem za predošlý rok.

Viacerí študenti tvrdia, že ich rodičia finančne nepodporujú a žijú samostatne, nežijú s rodičmi v jednej domácnosti. Jednou z podmienok na to, aby mohol byť študent posudzovaný samostatne pri výpočte sociálneho štipendia v takomto prípade, je preukázať dostatočný príjem za predošlý rok. Minimálna výška dostatočného príjmu je 12-násobok sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby.

V súčasnosti je dostatočný príjem vo výške 2.377 € ročne.

Odpočet sumy

Vyhláška o priznávaní sociálnych štipendií však ďalej hovorí o tom, že mesačný príjem nezaopatreného dieťaťa do výšky 1,2-násobku sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby sa za príjem nepovažuje, počíta sa ako nula. Toto sa však týka iba zárobkov, ktoré sú predmetom dane z príjmu (uvádzajú sa v daňovom priznaní). Odpočet sumy sa netýka príjmov ako napríklad sociálne dávky, výživné od rodičov, alebo invalidný dôchodok.

V súčasnosti je odpočet sumy 2.853 € ročne.

Ako to vyzerá v praxi?

Pre porozumenie uvádzame príklady študentov s rovnakým príjmom 5.000 €, avšak každý z nich má rôzne zdroje príjmu. Napriek rovnakej výške príjmov niekto splní podmienku dostatočného príjmu, iný však túto podmienku nesplní.

Peter

Príjem z práce: 5.000 € - po odpočítaní sumy 2.853 € je výsledný príjem 2.147 €
Výživné od rodičov: 0 €
Sociálne dávky: 0 €
-------
Akceptovaný príjem spolu: 2.147 €
Peter nesplnil podmienku dostatočného príjmu.
Peter by splnil podmienku ak by mal príjem z práce aspoň 5.230 €.

Karolína

Príjem z práce: 2.000 € - po odpočítaní sumy 2.853 € je výsledný príjem 0 €
Výživné od rodičov: 1.800 €
Sociálne dávky: 600 €
-------
Akceptovaný príjem spolu: 2.400 €
Karolína splnila podmienku dostatočného príjmu.

Hedviga

Príjem z práce: 0 €
Výživné od rodičov: 1.800 €
Sociálne dávky: 600 €
-------
Akceptovaný príjem spolu: 2.400 €
Hedviga splnila podmienku dostatočného príjmu.

Horúce témy

10 krokov ako zvládnuť daňové priznanie 2020

V nasledujúcih krokoch ti ukážeme postup ako úspešne zvládnuť daňové priznanie študenta a ako požiadať o vrátenie daní do konca marca 2020.

Rómovia nekradnú sociálne dávky, tvrdia štatistiky.

Do rómskych osád putujú len 3 percentá sociálnych dávok, zvyšnú väčšinu poberajú Slováci.