Nie, daňový bonus sa nepovažuje za príjem na účely priznania sociálneho štipendia.

Autor Patrik Lučan dňa 16. február 2013.
Chyba v článku? Napíšte nám