Zdaniteľné príjmy sa berú do úvahy za každých okolností. To, že spoločne posudzovanej osobe vyšla nulová daň alebo jej vrátili preplatky na daniach nič neznamená, pretože sa týka úplne inej agendy než sociálne štipendium. Priznať tieto príjmy jednoznačne treba, aj keď netvrdíme, že musia mať nutne vplyv na výšku tvojho štipendia. To závisí od celkovej sumy príjmov spoločne posudzovaných osôb.

Autor Patrik Lučan dňa 16. február 2013.
Chyba v článku? Napíšte nám