Aktívny príjem je možné dosiahnúť vykonávaním pracovnej činnosti (mzda, sprepitné), alebo predajom vlastného majetku. Aktívny príjem je plne závislý od nášho konania, akonáhle nevykonávame žiadnu činnosť, náš príjem je nulový. Z tohto dôvodu je potrebné, pre zvýšenie príjmu vykonávať viac práce. Existujú tri spôsoby ako je možné získať alebo zvýšiť svoj aktívny príjem:

  • Pracovať - násť si prácu alebo súčasnej práci venovať viac času
  • Špecializovať sa na výnosnejší odbor - manažéri majú vyššiu mzdu ako sekretárky
  • Predať majetok - vzdať sa nadobudnutých vecí.

Vo všeobecnosti existujú tri možnosti ako zarábať peniaze: aktívny príjem, pasívny prjem a príjem z portfólia.

Autor Patrik Lučan dňa 16. február 2013.
Chyba v článku? Napíšte nám