Odpovede poskytlo 3150 mladých ľudí vo veku od 18 do 26 rokov. Pre zväčšenie grafického zobrazenia výsledkov prieskumu klikni na obrázok.

Výsledky prieskumu - Každý tretí pracujúci študent je poberateľom sociálneho štipendia

Popri štúdiu na vysokej škole si privyrába každý tretí opýtaný študent (29 percent).

Každý druhý pracujúci študent brigáduje často, alebo má dlhodobú prácu. Väčšina študentov pracuje na dohodu o brigádnickej práci študentov, iba 4 percentá študentov uviedli, že pracujú na skrátený pracovný úväzok. Priemerný zárobok pracujúceho študenta sa pohybuje vo výške 80 eur mesačne. Povinné odvody do Sociálnej poisťovne, ktoré zaviedla súčasná vláda začiatkom roku 2013 majú dosah na každého štvrtého pracujúceho študenta (presne 23,7 percenta), ktorý zarobí priemerne 160 eur mesačne a viac. Viac ako 200 eur mesačne si dokáže popri štúdiu na vysokej škole zarobiť jeden z desiatich pracujúcich, presne 9,8%.

Brigádnici sú najímaní hlavne na pomocné a odborne nekvalifikované práce. Iba 18% opýtaných uviedlo, že pracuje v oblasti, ktorú študuje. Práve mnohí z nich patria do kategórie najlepšie zarábajúcich študentov.

Najpreferovanejší spôsob hľadania práce je prostredníctvom referencií od známych a kamarátov (39 percent), nasledujú internetové pracovné portály (27 percnet), za nimi pracovné agentúry (20 percent) a na poslednom mieste sa umiestnili inzeráty v tlači (14 percnet).

Každý druhý študent priznáva, že práca ho obmedzuje v plnení študijných povinností. Čo sa týka platobnej disciplíny firiem, tá je hodnotená pozitívne, firmy vo veľkej väčšine vyplácajú odmenu v dohodnutom termíne. Nezhody, alebo úplné nevyplatenie výplaty sa týka iba malého počtu prípadov, tieto problémy uvádza 2% opýtaných. 

Autor Patrik Lučan dňa 11. december 2016.
Chyba v článku? Napíšte nám