Získaj peniaze od štátu na svoje štúdium, projekt, cestu do zahraničia alebo čokoľvek, čo chceš v akademickom roku 2023/2024.

Fond na podporu vzdelávania podporuje vysokoškolákov jednoducho dostupnou a lacnou študentskou pôžičkou. Bez byrokracie a vysokých poplatkov. Požičané peniaze môžeš použiť na čokoľvek.

Koľko peňazí môžeš dostať

 • 1.000 eur - Minimálna výška pôžičky
 • 5.000 eur - Max. pôžička pre študentov I. a II. stupňa VŠ
 • 10.000 eur - Max. pôžička pre študentov III. stupňa VŠ
 • 20.000 eur - Max. pôžička pre študentov na jednej z 500 najlepších univerzít sveta (nasleduj odkaz pre viac informácií).

Stabilizačné pôžičky pre študentov ošetrovateľstva

Špeciálne študentské pôžičky poskytuje Fond študentom ošetrovateľstva. Ide o pôžičku vo výške 4.000 eur. Tým, ktorí po skončení štúdia zostanú pracovať na Slovensku ako sestry alebo bratia, môže byť splácanie pôžičky úplne odpustené.

Čítaj viac v článku Stabilizačná pôžička.

Kedy treba podať žiadosť

Fond prijíma žiadosti o pôžičku v do 30. septembra 2023. Požiadať o študentskú pôžičku môžeš po zápise do ročníka.

Ďalšie termíny podávania žiadosti o študentskú pôžičku Fond na podporu vzdelávania zverejnení po vyhodnotení II. kola.

7 výhod Študentskej pôžičky

 1. Počas štúdia na vysokej škole sa pôžička neúročí a ani nespláca.
 2. O finančnú pomoc z Fondu môžeš požiadať opakovane každý akademický rok počas celej dĺžky štúdia.
 3. Ak si kvôli materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke prerušil-a štúdium máš nárok na odklad splátok. Odklad splátok je možný celkovo najviac na 5 rokov. Pôžička sa v tomto čase neúročí ani nespláca.
 4. Po ukončení štúdia môžeš využiť osobitný odklad splátok:
  a) z dôvodu nástupu na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku (po ukončení štúdia) alebo
  b) ak si evidovaný na úrade práce sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie.
  Túto skutočnosť musíš oznámiť Fondu a o osobitný odklad splátok požiadať. Počas osobitného odkladu splátok uhrádzaš iba úroky z istiny.
 5. Pôžička sa úročí nízkou sadzbou, iba 3,50% ročne (p.a.).
 6. Fond poisťuje každého klienta pre prípad smrti a trvalých následkov spôsobených úrazom v poisťovni
  Wustenrot
  To znamená, že v spomenutých prípadoch bude splácanie pôžičky hradené z poistenia. Ty a tvoja rodina bude od splátok oslobodená.
 7. Lehota splatnosti pôžičky môže byť až 10 rokov, splácať začínaš až po ukončení VŠ štúdia.

Pôžička do 2.000 eur bez ručiteľa

Ak si potrebuješ požičať iba malú sumu peňazí 1.000, 1.500, alebo 2.000 eur, môžeš ju získať jednoducho aj bez ručiteľa. Stačí spĺňať všetky nasledovné kritériá:

 • O pôžičku z Fondu žiadaš prvýkrát v živote.
 • Študuješ v I., alebo II. stupni VŠ štúdia.
 • Ešte nemáš diplom zo štúdia v II. stupni (Mgr, Ing, MUDr,...).
 • Ty a tvoja rodina poberá dávky v hmotnej núdzi, alebo si pred svojim 18 rokom bol-a zverený-á do starostlivosti inej osoby ako rodiča.

Pôžička až 20.000 eur na svetovo najlepšej VŠ

Ak študuješ na svetovo excelentnej VŠ môžeš získať oveľa viac! Na zaplatenie školného, alebo čokoľvek, čo potrebuješ. Podmienky sú rovnaké ako v pri bežnej študentskej pôžičke až na niekoľko rozdielov.

Čítaj viac v článku Pôžička pre študentov na svetovo najlepších vysokých školách.

Ručiteľ študentskej pôžičky

Ak nespĺňaš vyššie spomenuté kritériá na získanie študentskej pôžičky bez ručiteľa, potom budeš potrebovať jedného dospelého človeka, ktorý sa stane tvojim ručiteľom.

Môže ním byť rodič, súrodenec, iný člen rodiny, alebo aj kamarát. Ručiteľ pôžičky môže byť občanom ktorejkoľvek krajiny EU, teda nielen Slovenska.

Ručiteľ pôžičky musí mať pravidelný zdroj príjmu, minimálne 400 eur mesačne, napríklad príjem z pracovného pomeru, alebo dôchodok. Podmienkou je, že nesmie byť v skúšobnej dobe, vo výpovednej lehote ani pred skončením pracovného pomeru.

Potvrdenie o príjme ručiteľa nie je potrebné poslať so žiadosťou o pôžičku. Toto potvrdenie si od teba Fond vyžiada až potom, ako ti bude pôžička schválená.

Podmienky pre získanie študentskej pôžičky

 1. Študuješ dennou alebo externou formou štúdia na vysokej škole v I., II., alebo III. stupni (Bc, Mgr, Ing, MUDr, PhD, ...) na VŠ so sídlom na Slovensku, alebo na zahraničnej VŠ.
 2. Máš trvalý pobyt na Slovensku, alebo si zahraničný Slovák-Slovenka, alebo občan-ka inej krajiny EÚ, prípadne jeho-jej rodinný príslušník.
 3. Už si zapísaný-á do ročníka v akademickom roku 2023/2024.

Fond na podporu vzdelávania

Fond na podporu vzdelávania

Táto inštitúcia je zákonom zriadená ako neštátny účelový fond, ktorý má za cieľ poskytovať študentom vysokých škôl a pedagogickým pracovníkom pôžičky s nízkymi poplatkami.
Web: www.fnpv.sk

Postup podania žiadosti

 1. Prečítaj si Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov na akademický rok 2023/2024, kde nájdeš všetky dôležité informácie ohľadom študentských pôžičiek.
   
 2. Stiahni si a vytlač Žiadosť o študentskú pôžičku.
  Stiahnuť žiadosť
   
 3. Zájdi na študijné oddelenie svojej fakulty a nechaj si potvrdiť údaje uvedené v časti 3. žiadosti.
   
 4. K žiadosti pripoj potrebné dokumenty (viď inštrukcie v žiadosti).
   
 5. Vyplnenú žiadosť spolu s prílohami pošli aspoň 2 pracovné dni pred uplynutím termínu na predkladanie žiadostí. Žiadosť musí byť poštou doručená včas do 30. septembra 2023.
  Adresa fondu:
  Fond na podporu vzdelávania
  Panenská 29
  81103 Bratislava 1
  Zobraziť všetky kontakty

Vypočítaj si pôžičku

Pôžičky sú bežne poskytované aj komerčnými bankami, pre študentov sú však pomerne drahé. Naša appka ti ukáže aký je rozdiel medzi študentskou pôžičkou od Fondu a z bežnej banky.

Študentská pôžička,
porovnaj si Cenu pôžičiek

Rebríček žiadateľov

Fond na podporu vzdelávania očakáva, že pôžičku dostanú všetci žiadatelia. V prípade, že financií nebude dostatok, môžeš byť zaradený-á do rebríčka, podľa priorít, akými sú napríklad:

Čo robiť po ukončení štúdia?

Po skončení bakalárskeho štúdia je potrebné kontaktovať pracovníkov Fondu a oznámiť im, či pokračuješ ďalej v štúdiu na II. stupni štúdia (magisterské, inžinierske). Ak áno, máš nárok na odklad splátok až do skončenia ďalšieho štúdia. Ak nie, pôžičku začneš splácať až po uplynutí šiestich mesiacov od skončenia štúdia.

Máš otázky?

Pozri si Často kladené otázky na oficiálnej stránke FNPV.sk, kde nájdeš odpovede na najčastejšie otázky. Ak odpoveď nenájdeš, potrebné informácie ti poskytnú aj pracovníci fondu, telefonické a e-mailové kontakty nájdeš na stránke Fondu na podporu vzdelávania. Detailné informácie o pôžičke nájdeš aj v týchto prílohách:

Peniaze na štúdium

9 rád ako získať peniaze na štúdium VŠ

Pozri si všetky možnosti financovania svojho štúdia na vysokej škole.

 

Autor Patrik Lučan dňa 12. júl 2023.
Chyba v článku? Napíšte nám