Schvaľovanie a spracovanie žiadostí o pôžičku je zdĺhavý proces a často sa naň študenti sťažujú. Po uzatvorení prijímania žiadostí prebieha posudzovanie a schvaľovanie žiadostí, na základe čoho Fond rozosiela zmluvy o pôžičke. Následne je potrebné, aby si zmluvu čo najskôr vyplnil, podpísal a odoslal späť do Fondu so všetkými potrebnými prílohami. Čím skôr zmluvu pošleš do Fondu, tým skôr sa dostaneš k svojej pôžičke. Peniaze ti budú na účet poslané až po zaevidovaní tvojej zmluvy, v ideálnom prípade pri žiadostiach o pôžičku doručených do 15. septembra ešte v novembri.