Kto môže byť ručiteľom pôžičky?

K podpísaniu zmluvy o pôžičke potrebuješ mať jedného ručiteľa. Môže ním byť ktorákoľvek dospelá osoba, rodič, súrodenec, iný člen rodiny, ako aj kamarát. Ručiteľ musí spĺňať tieto kritériá:

  • je občanom EÚ;
  • v čase podpisu zmluvy nie je starší ako 62 rokov;
  • v čase ručenia má príjem z pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu a nie je v skúšobnej dobe, alebo má iný preukázateľný pravidelný zdroj príjmu (napr. dôchodok, podnikanie);
  • ak je ručiteľ zamestnancom má za posledné tri mesiace  priemerný čistý mesačný príjem najmenej vo výške 400,00 eur alebo ak je ručiteľ podnikateľom jeho základ dane okrem čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti za bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobie je minimálne vo výške 2400 eur.
Horúce témy

10 krokov ako zvládnuť daňové priznanie 2017

V nasledujúcih krokoch ti ukážeme postup ako úspešne zvládnuť daňové priznanie keď si študent alebo živnostník a ako požiadať o vrátenie daní.

Rómovia nás neoberajú o sociálne dávky. Je to klamstvo, tvrdia štatistiky.

Mýtus o tom, že rómovia okrádajú štát o veľké peniaze, je vyvrátený. Do rómskych osád putujú totiž len 3 percentá sociálnych dávok, zvyšnú väčšinu poberajú Slováci.
Brigády na zajtra

Práca v sklade s automobilovými súčiastkami
4.50 €/hod. Senec Proplusco, s.r.o., pridané včera

Balenie tovaru - automobilový priemysel
3.35 €/hod. Žilina Proplusco, s.r.o., pridané včera

Pomocník pri zakladaní, archivácii dokumentov
3.70 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané včera

Pomocné práce vo výrobe
3.00 €/hod. Žilina Proplusco, s.r.o., pridané včera

Picker - práca v chladenom sklade s ovocím a zeleninou - ubytovanie ZDARMA !
3.50 €/hod. Dolný Kubín Proplusco, s.r.o., pridané včera