Brigáduješ alebo pracuješ popri škole?
Daňové priznanie hravo zvládneš s touto apkou.
Vytvor si daňové priznanie

Kto môže byť ručiteľom pôžičky?

K podpísaniu zmluvy o pôžičke potrebuješ mať jedného ručiteľa. Môže ním byť ktorákoľvek dospelá osoba, rodič, súrodenec, iný člen rodiny, ako aj kamarát. Ručiteľ musí spĺňať tieto kritériá:

  • je občanom EÚ;
  • v čase podpisu zmluvy nie je starší ako 62 rokov;
  • v čase ručenia má príjem z pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu a nie je v skúšobnej dobe, alebo má iný preukázateľný pravidelný zdroj príjmu (napr. dôchodok, podnikanie);
  • ak je ručiteľ zamestnancom má za posledné tri mesiace  priemerný čistý mesačný príjem najmenej vo výške 400,00 eur alebo ak je ručiteľ podnikateľom jeho základ dane okrem čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti za bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobie je minimálne vo výške 2400 eur.
Horúce témy

10 krokov ako zvládnuť daňové priznanie 2020

V nasledujúcih krokoch ti ukážeme postup ako úspešne zvládnuť daňové priznanie študenta a ako požiadať o vrátenie daní do konca marca 2020.

Rómovia nekradnú sociálne dávky, tvrdia štatistiky.

Do rómskych osád putujú len 3 percentá sociálnych dávok, zvyšnú väčšinu poberajú Slováci.