Brigáduješ alebo pracuješ popri škole?
Daňové priznanie hravo zvládneš s touto apkou.
Vytvor si daňové priznanie

Kedy budem vedieť či dostanem študentskú pôžičku?

Fond zverejní na svojej stránke najneskôr do 60 dní od termínu na doručenie žiadostí zoznam schválených pôžičiek a mená a priezviská žiadateľov, ktorým rada fondu pôžičku neschválila. Ak ti bude pôžička schválená, Fond ti zašle poštou dva rovnopisy zmluvy, jeden treba podpísať a vyplnený poslať späť fondu. Až po zaevidovaní podpísanej zmluvy a overení splnenia podmienok na ručenia ti Fond pošle peniaze na účet. Pozri viac v odpovedi na otázku: Kedy mi prídu peniaze zo schválenej pôžičky.

Horúce témy

10 krokov ako zvládnuť daňové priznanie 2020

V nasledujúcih krokoch ti ukážeme postup ako úspešne zvládnuť daňové priznanie študenta a ako požiadať o vrátenie daní do konca marca 2020.

Rómovia nekradnú sociálne dávky, tvrdia štatistiky.

Do rómskych osád putujú len 3 percentá sociálnych dávok, zvyšnú väčšinu poberajú Slováci.