Končíš štúdium, nastupuješ do práce, ideš na materskú dovolenku alebo začínaš podnikať na živnosť? Pozri si naše odporúčania pre tieto aj ďalšie životné situácie z pohľadu platenia odvodov na verejné zdravotné poistenie.

Končím štúdium na strednej škole

Platiť zdravotné poistenie nemusíš, pokiaľ si študent strednej školy (stredná odborná škola, stredné odborné učilište, gymnázium, nadstavbové štúdium) a to až do 31. augusta roka, v ktorom štúdium ukončíš záverečnou skúškou alebo maturitou. Poistné za teba v plnej výške hradí štát, si teda tzv. poistencom štátu.

Štúdium na vysokej škole

Ak pokračuješ v štúdiu na vysokej škole, poistné naďalej za teba platí štát.

Nájdem si zamestnanie

V prípade, že sa hneď po ukončení strednej školy zamestnáš, vznik pracovného pomeru oznámi zdravotnej poisťovni tvoj zamestnávateľ. Ten za teba bude platiť aj poistné.

Som na úrade práce

Ak sa zaeviduješ na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, poistné za teba platí štát.

Idem na materskú dovolenku

Ak si už zamestnaná, tvoj odchod na materskú dovolenku nahlási zdravotnej poisťovni tvoj zamestnávateľ - nemusíš to robiť ty. Živnostníčka oznamuje nástup na materskú dovolenku sama, zdravotné odvody si počas poberania materského príspevku nemusí platiť, platí ich štát. Výnimkou je situácia, ak má žena príjmy zo živnosti - vtedy si platí preddavky sama. Samoplatiteľka, ktorá oznámi poisťovni odchod na materskú dovolenku, sa stáva poistenkou štátu, teda poistné za ňu platí štát.

Založenie živnosti

Ak začneš podnikať, vznik tvojho živnostenského oprávnenia oznámi zdravotnej poisťovni živnostenský úrad. Ak ale začínaš podnikáť podľa osobitných predpisov (napr. ak sa staneš obchodným zástupcom, poradcom, športovcom, umelcom, autorom a pod.), máš povinnosť oznámiť zdravotnej poisťovni, že ste sa stal tzv. „samostatne zárobkovo činnou osobou“ (SZČO), a to najneskôr do ôsmich dní odkedy začneš podnikať. Preddavky na poistné ako SZČO si platíš sama/sám každý mesiac, najneskôr do ôsmeho dňa nasledujúceho mesiaca (napr. za august 2014 je potrebné zaplatiť sumu 56,35 € do 8. septembra 2014).

Práca v zahraničí

Ak po skončení strednej školy odchádzaš pracovať do zahraničia, máš povinnosť oznámiť to zdravotnej poisťovni do 8 dní od vzniku pracovného pomeru v zahraničí. Je tiež potrebné aby si vrátil preukaz poistenca. Zdravotné poistenie ti vznikne v cudzine. Na Slovensku už nebudeš poistená/ý, a teda nemusíš platiť poistné.

Samoplatiteľ poistného

Ak nepokračuješ v štúdiu na vysokej škole, ak sa nezaeviduješ na úrade práce, nezamestnáš sa a ani nezačneš podnikať, musíš sa do 9. septembra 2014 vo svojej zdravotnej poisťovni prihlásiť ako samoplatiteľ a za september 2014 už máš povinnosť sama/sám začať platiť preddavky na poistné (v roku 2014 mesačne vo výške najmenej 56,35 €). V zdravotnej poisťovni sa prihlásiš pomocou tlačiva „Oznámenie poistenca/platiteľa poistného“.

Zapamätaj si: Poistenec má povinnosť zdravotnej poisťovni nahlásiť akúkoľvek zmenu platiteľa poistného vždy do 8 dní odo dňa zmeny.

Autor Poisťovňa Dôvera dňa 22. október 2014.
Chyba v článku? Napíšte nám