O ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov požiadaj všetkých svojich zametnávateľov, u ktorých si v predošlom roku pracoval na trvalý alebo skrátený pracovný pomer.

Ročné zúčtovanie vykoná zamestnávateľ na tvoju písomnú žiadosť a tú treba podať najneskôr do 14. februára 2021. Ak si minulý rok pracoval pre viacerých zamestnávateľov, treba o ročné zúčtovanie požiadať posledného z nich (resp. zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka).

Požiadaj svojho posledného zamestnávateľa o Ročné zúčtovanie preddavkov na daň najneskôr do piatka 14. februára 2021.

Ak pri výpočte dane zistí, že úhrn zrazených preddavkov na daň bol vyšší než vypočítaná daň, štát ti vráti vopred zaplatenú daň.

Zamestnávateľ však nie je povinný vyplniť tvoje daňové priznanie. Ak ste sa nedohodli inak, je potrebné, aby si na základe ročného zúčtovania vyplnil a podal daňové priznanie osobne.

Jednoduchý návod nájdeš na našej stránke Podanie daňového priznania v roku 2021.

Autor Patrik Lučan dňa 28. december 2020.
Chyba v článku? Napíšte nám