O ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov požiadaj všetkých svojich zametnávateľov, u ktorých si v predošlom roku pracoval-a na trvalý alebo skrátený pracovný pomer.

Ročné zúčtovanie vykoná zamestnávateľ na tvoju písomnú žiadosť a tú treba podať najneskôr do 15. februára 2022. Ak si minulý rok pracoval-a pre viacerých zamestnávateľov, treba o ročné zúčtovanie požiadať posledného z nich (resp. zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka).

Požiadaj svojho posledného zamestnávateľa o Ročné zúčtovanie preddavkov na daň najneskôr do piatka 15. februára 2022.

Ak pri výpočte dane zistí, že úhrn zrazených preddavkov na daň bol vyšší než vypočítaná daň, štát ti vopred zaplatenú daň vráti.

Zamestnávateľ však nie je povinný vyplniť tvoje daňové priznanie. Ak ste sa nedohodli inak, je potrebné, aby si na základe ročného zúčtovania vyplnil a podal-a daňové priznanie osobne.

Stiahni si aktuálne tlačivo

Jednoduchý návod ako urobiť daňové priznanie nájdeš v článku Podanie daňového priznania v marci 2022.

Autor Patrik Lučan dňa 3. február 2022.
Chyba v článku? Napíšte nám