Brigáduješ alebo pracuješ popri škole?
Vyskúšaj apku daňového priznania pre študentov ešte dnes.
Daňové priznanie zadarmo

Uplatnenie nezdaniteľného minima v roku 2019

Nezdaniteľné minimum, oficiálne nazývané „Nezdaniteľná časť základu dane“ je časť príjmu, ktorý ti nebude zdanený.

Nezdaniteľné minimum sa odpočíta od základu dane a až následne potom sa vypočíta daňová povinnosť. Existujú dva typy nezdaniteľného základu dane. Základ dane tvorí zdaniteľný príjem (mzda, vystavené faktúry a pod.) od ktorého sú odpočítané odpočítateľné položky (na manžela, manželku) a daňové výdavky (týkajú sa podnikateľov).

Pre podávanie daňového priznania z príjmu v marci 2019 platí, že pri priemernom príjme je zárobok do výšky 3830,02 Eur oslobodený od platenia daní.

Priemerný príjem

Ak je tvoj základ dane nižší alebo rovný ako 19 948 eur, potom príjmy do výšky 3830,02 eur nie sú zdanené. Do tejto skupiny patria napríklad študenti, ktorí si privyrábajú brigádami, pozri si príklady daňového priznania.

Zákon hovorí:
Základ dane je maximálne 100-násobok sumy životného minima, platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Nezdaniteľná časť základu dane je 19,2-násobok sumy životného minima.

Vyšší príjem

Ak je tvoj základ dane vyšší než 19 948 eur, potom sa nezdaniteľná časť základu dane vypočíta nasledovne: ZD = 8 817,016 eur - (základ dane / 4). Ak je výsledná suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane sa rovná nule.

Zákon hovorí:
Základ dane je vyšší ako 100-násobok sumy životného minima, platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Nezdaniteľná časť základu dane je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane.

Príklady

Základ dane = 15 000 €
Nezdaniteľná časť základu dane = 3830,02 €

Základ dane = 20 000 €
Nezdaniteľná časť základu dane = 8 817,016 € - (20 000 € / 4) = 3 817,016 €

Základ dane = 36 000 €
Nezdaniteľná časť základu dane = 8 817,016 € - (36 000 € / 4) = 0 €

Horúce témy

10 krokov ako zvládnuť daňové priznanie 2019

V nasledujúcih krokoch ti ukážeme postup ako úspešne zvládnuť daňové priznanie študenta a ako požiadať o vrátenie daní do konca marca 2019.

Rómovia nás neoberajú o sociálne dávky. Nezmysel, tvrdia štatistiky.

Mýtus o tom, že rómovia okrádajú štát o veľké peniaze, je vyvrátený. Do rómskych osád putujú totiž len 3 percentá sociálnych dávok, zvyšnú väčšinu poberajú Slováci.