Ako hodnotíš svoj zimný semester?
Zapoj sa do anonymného prieskumu hodnotenia univerzít, internátov a školských jedální. Povedz, čo sa ti páči a čo neznášaš! Hodnotenie univerzít zverejníme na portály Študentské financie začiatkom nového roka 2017 a výsledky pošleme vedeniu univerzít a internátov. Vyplnenie dotazníka zaberie iba chvíľu.
Pri tejto príležitosti Ti zároveň prajeme:
- štedré Vianoce
- parádnu silvestrovskú zábavu
- a ľahké zvládnutie skúškového obdobia!