Vysťahovali ťa z intráku, no ty potrebuješ chodiť do práce? Je podnájom nad tvoje sily? Alebo len potrebuješ financovať svoje štúdium?
Máme pre teba riešenie.
Ako študent VŠ možno vnímaš momentálnu situáciu citlivejšie než inokedy. Je samozrejmé, že predstava vysokoškolského života vyzerá inak, ako to teraz počas druhej vlny COVID-19 zažívame. A tak okrem štúdia musíme riešiť aj iné problémy.
Žiadny bezstarostný „intrákový“ život nás najbližšie mesiace nečaká.
Podľa aktuálnych informácií bude návrat na internát možný, až keď to dovolí situácia. To môže trvať aj mesiace.
Je jasné, že pre mnohých z nás nastala neriešiteľná situácia. Nie je vôbec jednoduché rozhodnúť sa, či sa vzdať práce a svojich aktivít a vrátiť sa naspäť domov, alebo hľadať ďalšie riešenie, možno finančne náročnejšie.
Jednou z možností je podnájom, avšak častokrát je to aj nad možnosti pracujúceho človeka. Poďme sa na to ale pozrieť z inej perspektívy.
Možno je táto situácia vhodná na osamostatnenie sa a odľahčenie rodičov od zvýšených výdavkov. Práve takúto možnosť už dlhodobo poskytuje študentom vysokých škôl Fond na podporu vzdelávania.
Fond je štátom zriadená inštitúcia, ktorá už od roku 2013 poskytuje vysokoškolákom finančnú pomoc. Štát podporuje študentov výhodnými študentskými pôžičkami až do výšky 4 000 eur za rok. Študentskú pôžičku splácaš až po ukončení štúdia, a tak máš dostatok času finančne sa zabezpečiť.
Podrobné info na stránke FnPV.sk
Či už pôžičku využiješ na nájomné, školské potreby, dofinancovanie svojho štúdia alebo si ušetríš na nepredvídané situácie je úplne na tebe. Pôžička je totiž bezúčelová a ľahko dostupná.
Tak konečne Vezmi život do vlastných rúk, využi súčasnú situáciu vo svoj prospech a posuň sa vpred.
Pozri si náš facebook →
Súčasná kríza nám ukazuje, aké dôležité je myslieť na budúcnosť. Tak si to zhrňme.
- Fond na podporu vzdelávania je štátom zriadený fond, nie súkromný biznis.
- Študentská pôžička je tento rok až 4000 eur.
- Peniaze môžeš použiť na čokoľvek.
- Počas štúdia na VŠ sa pôžička neúročí.
- Splácať začneš až po skončení štúdia.
- Možnosť požiadať o odklad splátok z dôvodu materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, evidencie na úrade práce sociálnych vecí a rodiny z dôvodu nezamestnanosti, alebo z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy.
- Termín na podanie žiadosti do 31. októbra.
- Podrobné info na webe fondu www.FnPV.sk.