Fond na podporu vzdelávania nemá ani po 2 rokoch peniaze
V novembri 2015 sme rozbehli petičnú kampaň za záchranu študentských pôžičiek. Nakoľko Fond na podporu vzdelávania bol založený zo zákona, vláda je jediná inštitúcia, ktorá môže pomôcť v situácii kedy dochádzajú financie a každoročne získa pôžičku menej študentov.
FNPV Logo
Cieľom petície bolo vyzvať vládu SR k prijatiu záväzku zabezpečiť dostatočné dofinancovanie Fondu na podporu vzdelávania. Tento cieľ sa zatiaľ úplne splniť nepodarilo, nakoľko doteraz nedošlo k podpisu žiadnej dotačnej zmluvy, ktorou by bolo fondu garantové dofinancovanie. Podarilo sa ale dosiahnuť aspoň čiastkový úspech, keďže novelou zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania boli od 1.1.2017 vytvorené legislatívne podmienky na poskytnutie dotácie fondu priamo z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Po vytvorení týchto podmienok a teda odstránení legislatívnych prekážok, fond požiadal ministerstvo školstva o dotáciu a následne ministerstvo školstva požiadalo Ministerstvo financií SR o uvoľnenie prostriedkov.
Bohužiaľ, napriek snahe fondu a ministerstva školstva nebolo ministerstvom financií schválené uvoľnenie prostriedkov pre fond. Komunikácia medzi fondom a obidvoma ministerstvami v súčasnosti pokračuje.
Ďakujeme Ti za podporu!
Situáciu sledujeme.
Posledný termín na podanie žiadosti o študentskú pôžičku
Fond na podporu vzdelávania ponúka vysokoškolákom študentskú pôžičku až 2300 Eur aj na tento akademický rok. Výhodou je, že študenti počas štúdia nič neplatia. Žiadosť možno predložiť už len do 31.októbra.