Každý živnostník je pánom samého seba, sám znáša riziká, platí dane a odvody. Je tu však aj riziko, ktoré vám nikto neprezradí.

Výška odvodov živnostníka vždy závisí od príjmu, vyšší príjem znamená vyššie odvody. Ak sa jedného dňa rozhodne zavesiť živnosť na klinec, požiada živnostenský úrad o zrušenie živnosti a o pár dní je oslobodený od všetkých tých administratívnych povinností, vrátane platenia odvodov. Čo ale ak by o jeho živnosti rozhodovala súkromná firma a nie štátny úrad? Že absurdné? Možno. Je to však realita na Slovensku.

Práca finančného agenta (FA) je veľmi často hľadanou pracovnou pozíciou, nejde však o bežný zamestnanecký pomer ale prácu na živnosť. Poisťovne a banky sa predbiehajú v tom, aby našli vhodných adeptov na túto pozíciu. Čím viac finančných agentov budú mať vo svojich radoch, tým väčšia šanca, že získajú viac platiacich klientov. Byť FA je však rovnaké ako byť živnostníkom. Odvody a dane si totiž každý FA platí samostatne.

Marek si chcel vyskúšať prácu v poisťovni, oslovovanie a získavanie nových klientov, dohadovanie poistných zmlúv. Nikdy predtým nemal skúsenosť s obchodníckou prácou, preto bol rád, že mu niekto ponúka príležitosť naučiť sa čosi o tejto profesii. „Táto práca je pomerne náročná na psychiku. Vieš, že z desiatich stretnutí len jeden človek prejaví záujem o uzatvorenie poistky“ priznáva Marek.

Po viac než šiestich mesiacoch práce pre poisťovňu Marek skonštatoval, že práca finančného agenta nie je pre neho to pravé orechové a že nedosahuje ani priemerné výsledky. Rozhodol sa teda ukončiť túto činnosť. „Z predošlej skúsenosti zo živnosti som vedel, že stačí prísť na živnostenský úrad a živnosť môže byť hneď zrušená. Očakával som, že s tým nebude problém ani teraz.“, mýlil sa však. Zmluva s poisťovňou, ktorú Marek podpisoval, poskytovala poisťovni výpovednú lehotu dva mesiace. „Napriek niekoľkým prísľubom môjho riaditeľa, že zmluvu ukončíme ihneď, sa tak nestalo“, Marek zo strany poisťovne počul iba hrobové ticho. Jeho žiadosť dlho nik neriešil. Trvalo viac než tri mesiace, kým sa dopracoval k zrušeniu svojej licencie. Za dobu čakania musí Marek zaplatiť odvody takmer 500 eur.

Tri mesiace som čakal, kedy mi poisťovňa zruší zmluvu. Žiadny štát, ale poisťovňa rozhodovala o tom, či budem platiť odvody aj keď nič nezarobím.

Platiť odvody do sociálnej poisťovne je povinný každý živnostník dovtedy, pokiaľ je evidovaný na daňovom úrade. Ak chce živnostník zrušiť svoju živnosť, musí najprv podať žiadosť na živnostenskom úrade, ktorý jeho žiadosti vyhovie prakticky okamžite a do niekoľkých dní odošle písomné potvrdenie. Toto potvrdenie treba zaniesť na daňový úrad a ten zruší živnostníkovi registráciu. Následne už nie je bývalý živnostník povinný platiť odvody Sociálnej poisťovni. Celý tento postup môže byť vybavený v priebehu dvoch týždňov.

Ak chce svoju živnosť zrušiť finančný agent (FA), akým bol Marek, namiesto živnostenského úradu musí o zrušenie požiadať poisťovňu s ktorou mal zmluvu. Až keď poisťovňa rozhodne a doručí písomné potvrdenie, môže FA zájsť na daňový úrad. Povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne mu zanikne až potom. Súkromná firma, akou je poisťovňa, si môže svojvoľne rozhodnúť, či živnosť FA zruší okamžite, alebo ju pozdrží niekoľko mesiacov. Je to podobné ako u zamestnaneckých zmlúv, kde existuje tzv. výpovedná lehota. Počas výpovednej lehoty však firma zamestnancovi nielenže musí platiť odvody, ale aj výplatu. V prípade FA však odvody neplatí zamestnávateľ ale samotný živnostník.

Ako dlho trvá zrušiť živnosť - porovnanie SZČO a finančného sprostredkovateľa

Absurdná situácia. V krajine, kde jedine štát presnými pravidlami určuje kto môže podnikať a kto zrušiť svoje podnikanie, existuje výnimka. V tejto výnimke súkromné firmy (poisťovne, poisťovací sprostredkovatelia) rozhodujú prakticky o tom, kto a ako dlho bude platiť odvody. Predtým, než sa človek rozhodne vstúpiť do poisťovacieho biznisu, je dobré myslieť aj na zadné dvierka a takéto riziko, ktoré je s odchodom z branže spojené.