Nech sa nám zdá sociálny systém akokoľvek nespravodlivý, jedno je jasné. Ak by neexistoval, naša spoločnosť by čelila vážnym sociálnym a bezpečnostným rizikám.

Nikto z nás nevie, kedy bude potrebovať pomoc štátu. Strata zamestnania, smrť príbuzných, obeť podvodu, autonehoda,... to je iba niekoľko životných situácií, do ktorých sa počas svojho života môže dostať každý z nás. Štát poskytuje pomoc v hmotnej núdzi nie na základe zásluh, ale na základe solidarity s ľuďmi bez finančného príjmu a majetku. Krajiny s fungujúcim solidárnym sociálnym systémom sú najlepšie fungujúce štáty sveta s najnižšou mierou celkovej chudoby.

Prevencia kriminality

Ekonómovia hovoria jasne, čím viac ľudí má peniaze, tým sa žije celej spoločnosti lepšie. Štáty, ktoré sa nestarajú o chudobných ľudí, musia o to viac peňazí vynakladať na bezpečnosť. Čo zostane chudobnému bez vzdelania, majetku a šance zamestnať sa, keď mu spoločnosť neponúkne žiadnu pomoc? V oblastiach s veľkým počtom chudobných ľudí vždy narastá aj kriminalita. Chudoba je vhodným podhubím pre organizovaný zločin, ktorý môže prerásť do celonárodného ako aj medzinárodného problému, napríklad sicílska mafia, juhoamerické kokaínové kartely, americké černošské gangy v predmestkých getách. Bojovať proti takejto kriminalite je pre štát veľmi drahé.

Populizmus zlých politikov

Politika strany Kotleba ĽSNS vyzýva k tomu, aby štát prestal vyplácať sociálne dávky Rómom v osadách. Fakt, že výdavky štátu na mnohopočetné rómske rodiny sú v porovnaní s ostatnými výdavkami štátu priam zanedbateľné sme písali v článku Rómovia nekradnú sociálne dávky, tvrdia štatistiky. Ak by sa Kotlebovcom podarilo presadiť ich politickú agendu, Slovensko by stálo pred bezpečnostným problémom ako aj vážnym medzinárodným škandálom. Posilnenie polície, nákup technických prostriedkov a medzinárodné súdne procesy proti Slovensku by nás finančne stáli neporovnateľne viac než sociálne dávky dnes vyplácané týmto rodinám.

Overené riešenie

Zjednodušene povedané, sociálne dávky sú jedným z nástrojov, ktorým si kupujeme vlastný pokoj a bezpečnosť. Máme ich preto, aby chránili nás, väčšinovú spoločnosť.
 

Autor Patrik Lučan dňa 22. apríl 2020.
Chyba v článku? Napíšte nám