Štatistiky zverejnila Sociálna poisťovňa v spolupráci so Svetovou bankou v roku 2012. Rómske rodiny sú v predsudkoch spoločnosti rodiny žijúce v osadách so štyrmi a viac deťmi a poberajúce od štátu štedrú podporu. Dávky v hmotnej núdzi sa preto stali predmetom ostrej politickej diskusie. Obavy z toho, že Rómovia zaťažujú sociálny rozpočet štátu sú však v rozpore s tým, čo ukazujú štatistky. Práve mnohopočetné rodiny tvoria najmenšiu časť poberateľov sociálnych dávok. Sociálna poisťovňa uvádza že až 62 percent poberateľov dávky v hmotnej núdzi sú bezdetní jednotlivci, najmä mladí ľudia vo veku približne 25 rokov.

Kto poberá dávky v hmotnej núdzi

Nárok na dávku v hmotnej núdzi sa vypočítava na základe rodinných pomerov, do výpočtu preto vstupujú nielen príjmy a majetok žiadateľa ale aj jeho najbližších rodinných príbuzných. Nárok na získanie príspevku nie je podmienený etnicitou, príspevok dostane každý občan spĺňajúci podmienky. Nejde teda o zvýhodňovanie Rómov alebo iných etnických skupín.

Výška dávky v hmotnej núdzi
60,50 € pre jednotlivca,
115,10 € pre jednotlivca s 1 až 4 deťmi,
168,20 € pre jednotlivca s viac ako 4 deťmi,
105,20 € pre dvojicu,
157,60 € pre dvojicu s 1 až 4 deťmi,
212,30 € pre dvojicu s viac ako 4 deťmi

Sociálne výdavky štátu

Najviac peňazí štát posiela dôchodcom

V roku 2013 štát vyplatil 300 miliónov Eur v podobe dávok v hmotnej núdzi. Je ťažké presne určiť, koľko dávok bolo prerozdelených medzi Rómov, nakoľko v žiadostiach sa etnická príslušnosť neuvádza. Na typické mnohopočetné rodiny je ročný výdavok štátu iba 9 miliónov Eur (táto skupina býva najčastejšie označená ako „rómska rodina“). Dávky v hmotnej núdzi pritom predstavujú len malú časť, približne 9% všetkých sociálnych výdavkov štátu. Najviac peňazí štát posiela dôchodcom.

Rodičovské príspevky

Odborníci poukazujú na fakt, že viacero mnohopočetných rodín nemá nárok na dávky v hmotnej núdzi z dôvodu poberania rodičovského príspevku. Rodičovský príspevok môžu rodičia získať iba na základe preukázanej starostlivosti o dieťa. Celkové výdavky štátu na rodičovské príspevky boli v roku 2013 na hranici 355 miliónov Eur. Väčšina týchto peňazí je vyplácaná mimo rómskych rodín.

Čo je to 9 miliónov?

Aby sme si vedeli predstaviť, čo 9 miliónov Eur v podobe dávok v hmotnej núdzi predstavuje pre štátny rozpočet, je dobré všimnúť si niekoľko ďalších čísel. Napríklad rekonštrukcia bratislavského hradu stála viac než 63 miliónov Eur. Splácanie úrokov z pôžičiek štátu nás stojí ročne 1300 miliónov Eur. Výdavky na dôchodky sú vo výške takmer 5000 miliónov Eur ročne.

Zdroj: Inštitút pre výskum práce a rodiny, INESS, Denník SME

Autor Patrik Lučan dňa 4. január 2020.
Chyba v článku? Napíšte nám