Celoslovenský prieskum s názvom „Koľko peňazí ušetria študenti VŠ a na čo ich použijú?“ sa uskutočnil v priebehu mesiacov jún, júl a august 2012 na vzorke 1.250 respondentov. Prieskum bol anonymný a prebiehal online na stránkach portálu Študentské financie. Účastníci prieskumu sú najčastejšie vo vekovom rozmedzí 19 - 24 rokov.

Cieľom prieskumu bolo bližšie odhaliť sociálne a ekonomické podmienky študentov vysokých škôl ako aj ich finančné návyky. Sporenie je jednou z možností zabezpečenia sa do budúcnosti. Mladých ľudí sme sa pýtali práve na to, či zvyknú sporiť peniaze už počas štúdia na vysokej škole a na aké účely ich majú vyhradené.

Vek respondentov

Tretina študentov VŠ nedokáže ušetriť peniaze

Každý tretí študent na vysokej škole si nedokáže ušetriť peniaze z dôvodu zlej sociálnej situácie v rodine. Presne vyjadrené, ide o 36% študentov VŠ. Ďalších 8% študentov v prieskume uviedlo, že si sporiť nepotrebuje, nakoľko rodičia dokážu v potrebných situáciách finančne pomôcť, alebo majú dostatočný príjem zo sociálneho štipendia, prípadne práce. Až 44% študentov si pravidelne sami sporia peniaze.

Ako si študenti VŠ sporia peniaze

Prečo si študenti nesporia?

V prieskume sme sa študentov pýtali aj na dôvody nesporenia. Tie sú dvojakého pôvodu, buď je v rodine zlá sociálna situácia, ktorá neumožňuje nasporiť dostatočné peniaze, alebo naopak, rodina má dostatok finančného zabezpečenia, vďaka čomu nie sú mladí ľudia motivovaní hospodáriť samostatne s peniazmi. Nízky príjem v rodine uvádza až 82% opýtaných, zvyšných 18% považuje svoju finančnú situáciu za dobrú.

Dôvody nesporenia

Ako sú na tom študenti, ktorí si sporia?

V rámci skupiny študentov, ktorí si sporia peniaze, alebo ktorým sporia peniaze rodičia, tvoria väčšinu tí, ktorí si ušetria každý mesiac od 10 do 30 €, takmer polovica respondentov (48 percent). Pre zaujímavosť, viac ako 50 € si nasporí 18% študentov a viac ako 100 € dokáže nasporiť 6% študentov.

Rebríček nasporených súm

Študenti sú zvyknutí sporiť pravidelne. Dvaja z troch študentov si sporia pravidelne každý mesiac, každý tretí študent si odkladá peniaze v dlhšom časovom horizonte, resp. nepravidelne.

Periodicita sporenia

Študenti si vážia možnosť vzdelania a snažia sa tomu prispôsobiť aj svoje finančné návyky. Prioritou zostáva vzdelanie a nečakané životné situácie na ktoré si sporí až 69% opýtaných.

Použitie nasporených peňazí

V prieskume sme zisťovali aj rozdiely medzi finančnými návykmi mladých ľudí vzhľadom na študijný smer. Najväčšie problémy so sporením majú študenti zdravotníctva a sociálnych vied, počet študentov, ktorí si sporia je o 10% menej ako je bežné u ostatných sledovaných smerov. Zvyšné študijné smery nevykazujú veľké rozdiely v sporení.

Sporenie podľa študijných smerov

Záver

Na záver ďakujeme všetkým, ktorí sa nášho prieskumu zúčastnili.

Autor Redakcia dňa 16. február 2013.
Chyba v článku? Napíšte nám