Ako sa zmenili podmienky v získaní sociálneho štipendia, či študentskej pôžičky? Akademický rok 2014/2015 prináša viacero noviniek, ktoré ovplyvnia cenu štúdia na vysokej škole.

Sociálne štipendium sa nezvyšuje

Mesačná výška sociálneho štipendia sa vypočítava individuálne a zohľadňuje sociálnu situáciu každého študenta. Minimálna výška štipendia je pevne určená ako 10 Eur mesčne, maximálna výška štipendia sa odvíja od súm životného minima a každoročne sa mení. Nakoľko tento rok sa sumy životného minima výnimočne nezvýšili, zostáva aj maximálna suma sociálneho štipendia v rovnakej výške ako v predošlom akademickom roku, teda vo výške 275 Eur.

Viac nájdeš v sekcii Sociálne štipendium.

Dary nebudú uznané ako príjem

Pre získanie sociálneho štipendia doteraz platilo, že okrem príjmov z práce, brigád, či sociálnych dávok bolo potrebné ako príjem uviesť aj dary (napr. darovaný obnos peňazí). Ministerstvo školstva zistilo, že viacerí študenti sa nechávali posudzovať samostatne, pričom tvrdili, že nežijú s rodičmi v spoločnej domácnosti a tí ich finančne nepodporujú. Nedokázali však zdokladovať minimálny príjem z práce. Preto jednou z možností bolo priznať reálny alebo fiktívny dar. Každý študent žiadajúci o sociálne štipendium musí zdokladovať minimálny príjem. Štipendium totiž neslúži na pokrytie základných životných potrieb, ale na zvýšené výdavky spojené so štúdiom na VŠ. Dar sa podľa novej vyhlášky platnej od septembra 2014 už ako príjem nedá použiť.

Viac nájdeš v sekcii Sociálne štipendium.

Nižšie študentské pôžičky

Fond na podporu vzdelávania, ktorý poskytuje študentom VŠ štátom dotované pôžičky znížil maximálnu sumu peňazí, ktoré si tento akademický rok môžeš požičať. Minulý rok to bolo 3000 Eur, po novom je suma znížená na 2500 Eur. Fond tak urobil napriek tomu, že o najvyššiu sumu pôžičky bol najvyšší záujem. Dôvodom zníženia maximálnej sumy pôžičky je nedostatok financií na účte Fondu. Pozitívnou správou je, že úroková sadzba sa znížila zo sumy 4,5 percenta na 3,19 percenta.

Viac nájdeš v sekcii Študentská pôžička.

Bezplatné cestovanie vlakmi

Vláda oznámila, že od 17. novembra 2014 by mali mať všetci študenti základných, stredných a vysokých škôl (denného štúdia) bezplatné cestovanie vlakovou dopravou. Návrh ešte nemá definitívnu podobu, jeho prijatie by však výrazne pomohlo tým, ktorí pravidelne dochádzajú do školy. Bohužiaľ, vláda akosi zabudla na tých študentov, ktorí cestujú autobusmi a nemôžu si vybrať iný spôsob dopravy, návrh totiž hovorí iba o železničnej doprave.

Autor Redakcia dňa 9. január 2017.
Chyba v článku? Napíšte nám