Traja zo štyroch vysokoškolákov majú obavy, že kríza koronavírusu negatívne ovplyvní ich finančnú situáciu, mnohí z nich predvídajú, že to bude vážne, vyplýva to z prieskumu Študentských financií realizovaného v apríli 2020.

Zhoršenie pociťujú študenti už v súčasnosti. Až 73% respondentov tvrdí, že sa v rodine znížil príjem kvôli koronavírusu. O príjmy prichádzajú najprv rodičia, nasledujú študenti, ich partneri, súrodenci a starí rodičia.

Každý štvrtý vysokoškolák nedávno stratil prácu kvôli koronavírusu.

Prácu má stále 38 percent študentov. Veľká väčšina z nich je na brigádach. Prácu na trvalý pracovný pomer uvádza 5% respondentov. Ako freelenceri pracujú necelé 3% študentov.

Iba polovica študentov má nasporených viac než 300 eur.

Zhoršená finančná situácia môže viesť aj k nároku na získanie sociálneho štipendia, ktoré vysokoškolákom prideľuje ministerstvo školstva. Na získanie sociálneho štipendia treba splniť viacero kritérií. So študentom sa posudzujú aj niektorí členovia rodiny, najčastejšie rodičia a súrodenci.

Ak bude vysokoškolákovi sociálne štipendium schválené v máji, štipendium mu bude vyplatené za máj a jún. V ojedinelých prípadoch ministerstvo vypláca štipendiá aj počas júla a augusta.

Študenti si môžu predbežne zistiť nárok na získanie sociálneho štipendia v online aplikácii sociálneho štipendia. Žiadosť o sociálne štipendium však musia podať na študijnom oddelení svojej fakulty.

Online prieskum realizoval internetový portál Študentské financie v apríli 2020 na vzorke 860 respondentov študujúcich na VŠ dennou formou. Väčšina respondentov je vo veku 19 až 25 rokov. Vekové skupiny, školy a bydlisko sú medzi odpoveďami rovnomerne zastúpené.

Ďakujeme všetkým študentom, ktorí sa zúčastnili nášho prieskumu.

Autor Patrik Lučan dňa 6. máj 2020.
Chyba v článku? Napíšte nám