Bezplatné školstvo vnímame ako samozrejmosť. Od detstva chodíme do školy a rovnako do školy posielame svoje deti.

Verejne sa síce diskutuje o platoch učiteľov a kvalite výučby, avšak ostatné finančné ukazovatele školstva sú výrazne vzdialené našej životnej skúsenosti.

Je asi dosť ťažké predstaviť si sumu 2 miliardy eur, ktorou sa ročne financujú základné a stredné školy.

Školy použijú polovicu rozpočtu na platy učiteľov. Druhá polovica ide na údržbu, upratovanie, kúrenie, či stihanie kríkov pred vchodom.

Koľko platí štát na jedného žiaka?

Z údajov ministerstva školstva SR o základných a stredných školách za predošlé roky, ekonómovia OECD zistili, že priemerné náklady na jedného žiaka ZŠ, alebo študenta SŠ, sú približne 6-tisíc eur ročne.

Takúto sumu dokáže štátu za rok splatiť napríklad zamestnanec s hrubou mzdou 1800 eur a viac prostredníctvom dani z príjmu a dane z pridanej hodnoty a aj to iba za predpokladu, že celú výplatu minie na nákupoch na Slovensku.

Spočítané dokopy, za obdobie povinnej školskej dochádzky vo veku dieťaťa od 6 do 15 rokov zaplatí štát približne 60-tisíc eur na každé dieťa.

Cena základného vzdelania

Porovnanie nákladov na 10-ročnú školskú dochádzku v cenách z roku 2021.
 

Krajina Náklady
Rakúsko 133-tisíc eur
Česká republika 78-tisíc eur
Poľsko 73-tisíc eur
Slovensko 60-tisíc eur
Maďarsko 55-tisíc eur

Zdroj: OECD

Hodnotu vzdelania si uvedomovala už Mária Terézia, ktorá v roku 1777 vydaním dokumentu Ratio educationis zaviedla povinnú školskú dochádzku na našom území.

Išlo o jednu zo zásadných reforiem, ktoré pomohli ekonomicky a spoločensky modernizovať vtedajšie Uhorsko.

Na záver môžeme skonštatovať, že vzdelanie je síce bezplatné, ale platíme ho všetci.

Rovnako však všetci užívame výhody, ktoré vzdelaná spoločnosť poskytuje, ako sú technologické inovácie, kvalita služieb, vyššia životná úroveň a v neposlednom rade aj vzorce spoločenského správania.

Zdroj: Education at a Glance 2021 (OECD), Revízia výdavkov na školstvo 2017 (MŠSR) 

Autor Patrik Lučan dňa 13. august 2022.
Chyba v článku? Napíšte nám