Štúdium na univerzite ponúka ďaleko viac než iba prípravu na povolanie. Toto sú dôvody, prečo sa oplatí študovať na vysokej škole.

Študuj čo ťa baví

Väčšina z nás si vyberá štúdium na vysokej škole podľa toho, čo nás baví. A to je veľmi dôležité. Zo štúdia na vysokej škole si tak odnesieš množstvo hlbších poznatkov. Vedomosti sú užitočné nielen pre tvoj osobný rozvoj, ale aj ako dobrý základ pre tvoju budúcu kariéru.

Vybuduj si nezávislosť a zodpovednosť

Prostredie univerzity je odlišné od strednej školy a vyžaduje zvládanie individuálneho štúdia a s tým súvisiacu zodpovednosť. Toto je skvelá šanca odpútať sa od rodičov. Život na internáte, alebo v podnájme, je prvým krokom k osobnej nezávislosti. Pre mnohých študentov je to zároveň príležitosť zvyknúť si na mesto a po štúdiu tu začať nový život.

Vyskúšaj semester v zahraničí

Vďaka medzinárodným partnerstvám univerzít si aj ty môžeš vyskúšať semester na zahraničnej univerzite. Je to nezabudnuteľná skúsenosť zo života a štúdia v cudzine. Spoznáš skvelých ľudí z rôznych krajín a kultúr, čo ti umožní vychutnať inú realitu sveta, alebo dokonca zmení smerovanie tvojho života.

Rozvíjaj svoje schopnosti

Pre svoju budúcu kariéru budeš potrebovať nielen kvalitné vzdelanie ale rovnako aj univerzálne skúsenosti. Preto pracuj na schopnosti porozumieť problémom (či už spoločenským alebo technickým), samostatne si vyhľadať informácie, vedieť rozlíšiť medzi fake news a pravdou, kultivovane komunikovať s ľuďmi a vedieť pracovať v tíme.

Získaj cenné kontakty

Vysoká škola je miestom kde si vybuduješ nové priateľstvá a môžeš získaš cenné kontakty na ľudí, ktorí v budúcnosti budú pracovať v tvojej, alebo príbuznej oblasti. Tieto kontakty ti pomôžu v kariérnom raste, pri hľadaní nového zamestnania, alebo pri spolupráci na projektoch.

Zvýš svoju kariérnu perspektívu

Vzdelanie vo všeobecnosti zvyšuje šancu na získanie lepšieho zamestnania, vyššieho platu, stabilnej pracovnej pozície ako aj rýchlejšieho kariérneho rastu. Študuj pre svoju lepšiu budúcnosť.

Zarábaj viac

Podľa štatistík, vysokoškolsky vzdelaní ľudia zarábajú viac než ostatní a ponúkajú perspektívnejšiu budúcnosť svojim deťom.

Súvisiace články

Autor Patrik Lučan dňa 15. január 2021.
Chyba v článku? Napíšte nám