Zistili sme, že stovky študentov mohli vyštudovať VŠ s tučným štipendiom! Ale nestalo sa tak. Vláda tvrdí, že nemá dostatok peňazí na školstvo. Februárové referendum je dôkazom, že peniaze štát má. Avšak pre niekoho iného a na úplne iné účely.

6,3 milióna eur na referendum

Naša krajina nutne potrebuje praktické riešenia pre lepší život jednotlivcov a celých rodín. Februárové referendum, ktoré nesie názov „O rodine“, nás bude stáť 6,3 milióna eur. Iste, môžeme si povedať, že na predražených štátnych zákazkách sa toho premárni oveľa viac. Rozdiel je však v tom, že toto referendum sme si sami navrhli a schválili. Znamená to, že je pre nás dôležitejšie než akékoľvek iné (praktické) riešenie.

Vzdelanie

Podpora vzdelávania, výskumu a štipendiá sú spôsobom ako skvalitniť život jednotlivcov a celých rodín. Je to beh na dlhé trate. Ak dnes dáme šancu získať lepšie vzdelanie ďalším šikovným a talentovaným ľuďom, nezlepší sa iba ich osobný život, ale aj život v našej krajine. Vzdelaní ľudia menia svet k lepšiemu, prichádzajú s technologickými inováciami, filozofickými myšlienkami a objavujú svet v jeho rozmanitosti. Poznanie nám pomáha prekonávať ťažkosti a obmedzenia. Boj proti homosexuálom ešte v žiadej krajine nespravil ľudí bohatšími ani šťastnejšími.

Referendum 2015 - kalkulačkaVypočítali sme, že rovnaká suma peňazí, ktorá sa použije na organizovanie referenda, by 458 študentom zabezpečila vyplácanie najvyššej sumy sociálneho štipendia počas celého štúdia VŠ. Skutočná pomoc ľuďom ale nie je účelom referenda.

Je referendum zbytočné?

Áno, aj napriek tomu, že je to dobrým znakom demokracie a slobody. Zdá sa však, že v súčasnosti ide o politické záujmy a nie o skutočné riešenie spoločenských problémov. Februárové referendum preto považujeme za unáhlené a zbytočné.

  1. Prvá otázka sa pýta na definíciu manželstva. Táto definícia je však prítomná v Ústave SR. Nech výsledok dopadne akokoľkek, nič sa tým nezmení.
  2. Zvyšné otázky sa týkajú zložitých spoločenských tém, na ktoré neexistuje jednoznačná odpoveď „áno“ alebo „nie“. K témam adopcií detí a sexuálnej výchovy na školách doposiaľ neprebehla rozumná verejná diskusia. Ako vysokoškolsky vzdelaní ľudia zastávame názor, že pred tak dôležitými otázkami spoločnosti treba dôkladne poznať stanovisko odborníkov a ľudí z praxe, ktorí majú s adopciami a výchovou detí na školách dlhodobé skúsenosti.
  3. Fakt, že jedna z pôvodne navrhovaných otázok referenda sa ukázala ako protiústavná vyvoláva pochybnosti o úmysle Aliancie za rodinu. To, že pod ochranou rodiny je chápaný zámer právne obmedziť homosexuálov, nie je žiadnym tajomstvom.

Vždy sa treba pýtať

Ako pomôže toto referendum mojej rodine? Ohrozujú ma homosexuáli, alebo nezamestnanosť? Je lepšie keď deti začnú odhaľovať sexualitu z porna v mobile alebo od učiteľa v škole?

Referendum ukazuje zrkadlo nášmu chápaniu vzdelávania. Školstvo stále žije v predstave, že študent musí všetky veci poznať naspamäť. Realita však ukazuje (a najmä pri súčasných otázkach referenda), že je veľmi dôležitá naša schopnosť logicky uvažovať, overovať si informácie, rozlišovať medzi pravdou, podvrhmi a konšpiračnými teóriami. Ak sa dokážeme pýtať a pochybovať, zúžime tak priestor manipulátorom, ktorí sa nás snažia presvedčiť, že naše šťastie závisí od toho koľkým ďalším ľuďom to šťastie zoberieme.

Stojí za prečítanie

Nájdite 3 chyby