Žilinská univerzita v Žiline

Zapoj sa do prvého veľkého prieskumu vysokých škôl a internátov akademického roka 2016 - 2017. Ohodnoť úroveň výučby, zariadenie internátu ako aj prácu študijných referentov tvojej fakulty.
Pridaj svoje hodnotenie →

Ročné školné na fakultách UNIZA

Platenie školného je povinnosťou iba tých študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia. Pre podrobné informácie o konečnej výške a spôsobe platenia školného kontaktuj pracovníkov na študijnom oddelení príslušnej fakulty.

  • Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov - školné od 400 Eur
  • Elektrotechnická fakulta - školné od 450 Eur
  • Fakulta humanitných vied - školné od 450 Eur
  • Fakulta riadenia a informatiky - školné od 450 Eur
  • Fakulta špeciálneho inžinierstva - školné od 450 Eur
  • Stavebná fakulta - školné od 450 Eur
  • Strojnícka fakulta - školné od 450 Eur

Ceny ubytovania na internáte

  • Ubytovací komplex Hliny V - Žilina - ubytovanie od 46 Eur

Čo môžeš študovať na Žilinskej univerzite?

Žilinská univerzita poskytuje široké možnosti štúdia v humanitných a najmä v technických odboroch. Medzi ponúkanými študijnými odbormi nájdeš napríklad letecký pilot, cestná, lodná a železničná doprava, elektrotechnika, telekomunikácie, počítačové inžinierstvo, geodézia a kartografia, cestné staviteľstvo, vozidlá a motory, krízový manažment, záchranné služby, či masmédiá a služby.

Vyskúšal si už niektorú z našich online aplikácií?
Brigády na zajtra

Pomocné práce vo výrobe
3.50 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Práca v pekárni
3.10 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Balenie spojovacieho materiálu
3.10 €/hod. Bratislava Študentský servis, s.r.o., pridané dnes

Pomocné práce v pekárni
2.60 €/hod. Žilina Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Pomocné práce v kuchyni
3.50 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes