Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Zapoj sa do prvého veľkého prieskumu vysokých škôl a internátov akademického roka 2016 - 2017. Ohodnoť úroveň výučby, zariadenie internátu ako aj prácu študijných referentov tvojej fakulty.
Pridaj svoje hodnotenie →

Ročné školné na fakultách UCM

Platenie školného je povinnosťou iba tých študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia. Pre podrobné informácie o konečnej výške a spôsobe platenia školného kontaktuj pracovníkov na študijnom oddelení príslušnej fakulty.

  • Fakulta prírodných vied - školné od 250 Eur
  • Fakulta sociálnych vied - školné od 700 Eur
  • Fakulta masmediálnej komunikácie - školné od 800 Eur
  • Filozofická fakulta - školné od 800 Eur
  • Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch - školné od 800 Eur

Ceny ubytovania na internáte

  • Študentský domov Miloša Uhra - Trnava - ubytovanie od 44 Eur
  • Študentský domov UCM - Trnava - ubytovanie od 50 Eur
  • Ubytovacie zariadenie SOŠPSV - Trnava - ubytovanie od 50 Eur
  • Ubytovacie zariadenie SOŠE Trnava (VUJE) - Trnava - ubytovanie od 53 Eur

Čo môžeš študovať na UCM v Trnave?

Univerzita sv. Cyrila a Metoda sa špecializuje na prírodovedné a humanitné smery. Medzi ponúkanými študijnými odbormi nájdeš napríklad marketingovú komunikáciu, vzťahy s médiami, európske štúdiá, sociálne služby a poradenstvo vo verejnej správe, etnológiu, psychológiu, ruský jazyk v odbornej komunikácii, aplikovanú biológiu, či biotechnológie.

Vyskúšal si už niektorú z našich online aplikácií?
Brigády na zajtra

Pomocné práce vo výrobe
3.50 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Práca v pekárni
3.10 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Balenie spojovacieho materiálu
3.10 €/hod. Bratislava Študentský servis, s.r.o., pridané dnes

Pomocné práce v pekárni
2.60 €/hod. Žilina Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Pomocné práce v kuchyni
3.50 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes